Bercy Slegers

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring West-Vlaanderen van 15 december 2011 tot 8 oktober 2013, ter vervanging van de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken en sedert 8 oktober 2013, ter vervanging van de heer Stefaan De Clerck, ontslagnemend op 8 oktober 2013. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Poperinge op 13 mei 1976. Licentiate in de politieke wetenschappen. "Master européen en sciences du Travail". Gewezen kabinetsmedewerkster. Gewezen schepen van Wervik. Gemeenteraadslid van Wervik.

 wait please...
Activiteit van Bercy Slegers - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Bercy Slegers - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |   


*