Kristof Waterschoot

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Antwerpen van 2 juli 2009 tot 13 juni 2010, van 7 december 2011 tot 10 januari 2013, ter vervanging van de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken en sedert 10 januari 2013 ter vervanging van mevrouw Inge Vervotte, ontslagnemend op 2 januari 2013. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Antwerpen op 9 augustus 1981. Handelsingenieur. Ambtenaar. Schepen van de districtsraad van Hoboken (stad Antwerpen).

 wait please...
Activiteit van Kristof Waterschoot - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Kristof Waterschoot - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |   


*