Katrien Schryvers

Picture

CV: Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V - N-VA) voor de kieskring Antwerpen van 21 december 2007 tot 30 december 2008, ter vervanging van mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven van 21 december 2007 tot 30 december 2008. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Antwerpen van 13 januari 2005 tot 10 juni 2007. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Deurne op 11 januari 1964. Licentiaat in de rechten. Advocaat. Gewezen provincieraadslid (Antwerpen). Gewezen secretaris van de provincieraad van Antwerpen. Burgemeester van Zoersel.

 wait please...
Activiteit van Katrien Schryvers - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Activiteit van Katrien Schryvers - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |   


*