Hendrik Bogaert

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@treagob.kirdneh

  website : www.hendrikbogaert.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring West-Vlaanderen sedert 5 juni 2003. | Lid van de CD&V-fractie. | Geboren te Brugge op 30 augustus 1968. | Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Master in Business administration (Harvard Business School). Bedrijfsleider. | Gemeenteraadslid van Jabbeke. | Gewezen staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken. Gewezen eerste schepen van Jabbeke. Gewezen burgemeester van Jabbeke. | Commandeur in de Orde van Leopold II. Ridder in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Hendrik Bogaert - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Hendrik Bogaert - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*