Peter Vanvelthoven

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@nevohtlevnav.retep

  website : www.petervanvelthoven.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (sp.a) voor de kieskring Limburg sedert 13 juni 2010. | Lid van de sp.a-fractie. | Geboren te Lommel op 22 oktober 1962. | Licentiaat in de rechten. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Limburg van 18 mei 2003 tot 30 juni 2009. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik van 13 juni 1999 tot 18 mei 2003. Gewezen lid van de Vlaamse Raad. Gewezen lid van het Vlaams Parlement. Gewezen voorzitter van de sp.a-fractie van de Kamer. Gewezen voorzitter van de sp.a-fractie van het Vlaams Parlement. Gewezen minister van Werk. Gewezen staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Gewezen bestendig afgevaardigde van de provincie Limburg. Gewezen provincieraadslid (Limburg). Gewezen burgemeester van Lommel. | Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Peter Vanvelthoven - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Peter Vanvelthoven - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*