Marcel Colla

Picture

CV: Zittingsperiode 49 (08.06.1995 - 05.05.1999)

Socialistisch volksvertegenwoordiger (SP) voor het arrondissement Antwerpen van 10 oktober 1978 tot 17 december 1978, van 8 november 1981 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Antwerpen sedert 21 mei 1995. Geboren te Deurne op 28 september 1943. Socioloog. Licentiaat in de sociale wetenschappen. Gewezen lid van het Europese Parlement. Gewezen voorzitter van de socialistische fractie (SP) van de Kamer. Minister van Volksgezondheid en Pensioenen. Gewezen minister van Pensioenen. Gewezen minister van PTT. Gewezen staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Wetenschapsbeleid. Ridder in de Leopoldsorde. Benoemd tot lid van de federale regering op 23 juni 1995 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Bob De Richter op 28 juni 1995.

 wait please...
Activiteit van Marcel Colla - Zittingsperiode 49 (08.06.1995 - 05.05.1999)

Activiteit van Marcel Colla - Zittingsperiode 49 (08.06.1995 - 05.05.1999)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 49 (08.06.1995 - 05.05.1999)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |    47 (1988-1991)   |   


*