Steven Vandeput

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Limburg sedert 13 juni 2010. Geboren te Hasselt op 30 maart 1967. Licentiaat in de handels- en financiŰle wetenschappen. Afgevaardigd bestuurder. Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken. Gemeenteraadslid van Hasselt. Benoemd tot minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken op 11 oktober 2014 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Wouter Raskin op 14 oktober 2014.

 wait please...
Activiteit van Steven Vandeput - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Steven Vandeput - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2015)   |    53 (2010-2014)   |