De Kamerleden


Karel Uyttersprot

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres: adressenlijst

  email : karel.uyttersprot@dekamer.be

  website : kareluyttersprot.blogspot.com (*)

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Oost-Vlaanderen sedert 13 juni 2010. Lid van de N-VA-fractie. Geboren te Dendermonde op 10 juli 1949. Licentiaat in de staats- en sociale wetenschappen. Gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (2000-2010). Gemeenteraadslid van Lebbeke.

Activiteit van Karel Uyttersprot - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)

                                                                                                               Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

Copyright 2006, De Kamer. Alle rechten voorbehouden.