De Kamerleden


Theo Francken

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : theo.francken@dekamer.be

  website : www.theofrancken.eu (*)

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven van 13 juni 2010 tot 25 mei 2014.. Lid van de N-VA-fractie. Geboren te Lubbeek op 7 februari 1978. Licentiaat in de pedagogische wetenschappen. Gewezen adjunct-kabinetschef. Burgemeester van Lubbeek.

Activiteit van Theo Francken - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

                                                                                                               Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014- )   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

Copyright 2006, De Kamer. Alle rechten voorbehouden.