De Kamerleden


Els Demol

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres: adressenlijst

  email : els.demol@dekamer.be

  website : www.elsdemol.be (*)

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Leuven sedert 13 juni 2010. Lid van de N-VA-fractie. Geboren te Leuven op 28 januari 1958. Gegradueerde Secretariaat - Moderne talen. Gewezen schepen van Herent.

Activiteit van Els Demol - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)

                                                                                                               Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

Copyright 2006, De Kamer. Alle rechten voorbehouden.