Jan Jambon

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Antwerpen sedert 28 juni 2007. Geboren te Genk op 26 april 1960. Licentiaat informatica. Master in Business administration. Directeur. Gewezen voorzitter van de N-VA-fractie van de Kamer. Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen. Gewezen schepen van Brasschaat. Burgemeester van Brasschaat. Benoemd tot vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen op 11 oktober 2014 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Johan Klaps op 14 oktober 2014.

 wait please...
Activiteit van Jan Jambon - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jan Jambon - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2015)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |