Koen Geens

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. Geboren te Brasschaat op 22 januari 1958. Doctor in de rechten. Master of laws (Harvard, USA). Buitengewoon hoogleraar. Minister van Justitie. Gewezen minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken. Benoemd tot minister van Justitie op 11 oktober 2014 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door mevrouw Els Van Hoof op 14 oktober 2014.

 wait please...
Activiteit van Koen Geens - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Koen Geens - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |   


*