Jan Jambon

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@nobmaj.naj

  website : www.janjambon.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Antwerpen van 28 juni 2007 tot 11 oktober 2014 en sedert 9 december 2018. | Geboren te Genk op 26 april 1960. | Licentiaat informatica. Master in Business administration. Directeur. | Burgemeester van Brasschaat. | Gewezen vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen. Gewezen voorzitter van de N-VA-fractie van de Kamer. | Gewezen schepen van Brasschaat.

 wait please...
Activiteit van Jan Jambon - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jan Jambon - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*