Georges Dallemagne

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@engamellad.segroeg

  website : www.georgesdallemagne.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (cdH) voor de kieskring Brussel-Hoofdstad sedert 30 juli 2014, ter vervanging van mevrouw Céline Fremault, lid van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. | Lid van de cdH-fractie. | Geboren te Fataki (Belgisch Congo) op 17 januari 1958. | Doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Specialisatie in de tropische geneeskunde. Certificaat van epidemiologie en biostatistiek. Master in de internationale politiek. Master in het management van de verzorgingsinstellingen. Ondervoorzitter van het Brugman Ziekenhuis. Voorzitter van het beheerscomité van het Fonds voor beroepsziekten. | Gemeenteraadslid van Sint-Pieters-Woluwe. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde van 20 maart 2008 tot 13 juni 2010, van 7 december 2011 tot 16 mei 2013 en van 16 mei 2013 tot 25 mei 2014. Senator van 13 juni 1999 tot 18 mei 2003 en van 12 juli 2007 tot 20 maart 2008. Gewezen directeur-generaal van "Handicap International". Gewezen adjunct-directeur-generaal van Artsen zonder Grenzen. Gewezen gemeenteraadslid van Brussel. Gewezen schepen van Brussel. | Ridder in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Georges Dallemagne - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Georges Dallemagne - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*