Servais Verherstraeten

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@neteartsrehrev.siavres

  website : www.servais.verherstraeten.cdenv.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Antwerpen sedert 18 mei 2003. | Lid van de CD&V-fractie van de Kamer. | Geboren te Balen op 29 januari 1960. | Licentiaat in de rechten. Advocaat. | Voorzitter van de CD&V-fractie van de Kamer. | Gemeenteraadslid van Mol. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Mechelen-Turnhout van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Gewezen quaestor van de Kamer. Gewezen staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken. Gewezen eerste schepen van Mol. | Commandeur in de Orde van Leopold II. Officier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Servais Verherstraeten - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Servais Verherstraeten - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*