Johan Vande Lanotte

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (sp.a) voor de kieskring West-Vlaanderen van 25 mei 2014 tot 10 januari 2017. | Lid van de sp.a-fractie. | Geboren te Poperinge op 6 juli 1955. | Doctor in de rechten. Buitengewoon hoogleraar. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen van 18 mei 2003 tot 10 juni 2007. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende van 24 november 1991 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Gewezen senator. Gewezen vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. Gewezen vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Gewezen vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie. Gewezen vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Gewezen vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken. Gewezen voorzitter van de sp.a. Gewezen burgemeester van Oostende. Gewezen gemeenteraadslid van Oostende. | Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Johan Vande Lanotte - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Johan Vande Lanotte - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |   


*