Johan Vande Lanotte

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Socialistisch volksvertegenwoordiger (sp.a) voor de kieskring West-Vlaanderen van 18 mei 2003 tot 10 juni 2007 (vervangen voor de duur van zijn ambt van minister van 14 juli 2003 tot 17 oktober 2005) en van 25 mei 2014 tot 10 januari 2017. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende van 24 november 1991 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003 (vervangen voor de duur van zijn ambt van minister van 28 juni 1995 tot 24 april 1998 en van 14 juli 1999 tot 18 mei 2003). Lid van de sp.a-fractie. Geboren te Poperinge op 6 juli 1955. Doctor in de rechten. Buitengewoon hoogleraar. Gewezen senator. Gewezen vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. Gewezen vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Gewezen vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie. Gewezen vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Gewezen vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken. Gewezen voorzitter van de sp.a. Burgemeester van Oostende. Gemeenteraadslid van Oostende. Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Johan Vande Lanotte - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Johan Vande Lanotte - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |   


*