Inge Vervotte

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Antwerpen van 18 mei 2003 tot 6 juli 2004 en van 10 juni 2007 tot 2 januari 2013 (vervangen voor de duur van haar ambt van minister van 21 december 2007 tot 30 december 2008 en van 27 november 2009 tot 13 juni 2010). Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Bonheiden op 27 december 1977. Gewezen lid van het Vlaams parlement. Maatschappelijk assistente. Gewezen minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Gewezen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Gewezen gemeenteraadslid van Mechelen. Commandeur in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Inge Vervotte - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Inge Vervotte - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |   


*