Geert Bourgeois

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring West-Vlaanderen van 18 mei 2003 tot 22 juli 2004 en sedert 13 juni 2010. Gewezen volksvertegenwoordiger van de Volksunie voor de kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Lid van de N-VA-fractie. Geboren te Roeselare op 6 juli 1951. Gewezen lid van het Vlaams parlement. Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Gewezen Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme. Licentiaat in de rechten. Advocaat. Gewezen voorzitter van de VU&ID-fractie van de Kamer. Gewezen voorzitter van de Volksunie. Gewezen voorzitter van de N-VA. Gewezen eerste schepen van Izegem. Gemeenteraadslid van Izegem. Burgerlijke medaille 1ste klasse. Verkozen tot viceminister-president van de Vlaamse regering op 7 juli 2010 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Bert Maertens van 20 juli 2010 tot 8 november 2012 en door mevrouw Cathy Coudyser sedert 8 november 2012.

 wait please...
Activiteit van Geert Bourgeois - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Geert Bourgeois - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


*