Jo Vandeurzen

Picture

CV: Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V - N-VA) voor de kieskring Limburg van 18 mei 2003 tot 30 juni 2009 (vervangen voor de duur van zijn ambt van minister van 21 december 2007 tot 30 december 2008). Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hasselt van 7 januari 1993 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Heusden op 2 juni 1958. Gewezen lid van het Vlaams parlement. Licentiaat in de rechten. Advocaat. Gewezen ondervoorzitter van de Kamer. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Gewezen vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele hervormingen. Gewezen minister van Justitie. Gewezen voorzitter van het OCMW van Genk. Gemeenteraadslid van Genk. Gewezen voorzitter van de CD&V. Officier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Jo Vandeurzen - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Activiteit van Jo Vandeurzen - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |   


*