Herman Van Rompuy

Picture

CV: Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V - N-VA) voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde van 21 mei 1995 tot 25 november 2009 (vervangen voor de duur van zijn ambt als minister van 28 juni 1995 tot 13 juni 1999 en van 30 december 2008 tot 25 november 2009). Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Etterbeek op 31 oktober 1947. Minister van Staat. Senator van 14 januari 1988 tot 21 mei 1995. Licentiaat-doctorandus in de economische wetenschappen. Baccalaureus in de thomistische wijsbegeerte. Docent. Gewezen voorzitter van de Kamer. Gewezen eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid. Gewezen staatssecretaris voor FinanciŽn, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en gewezen staatssecretaris voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de minister van Middenstand. Gewezen vice-eersteminister en minister van Begroting. Gewezen vice-eersteminister en minister van Begroting, belast met Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Gewezen voorzitter van de CVP. Commandeur in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Herman Van Rompuy - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Activiteit van Herman Van Rompuy - Zittingsperiode 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 52 (28.06.2007 - 07.05.2010)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


*