Mark Eyskens

Picture

CV: Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Volksvertegenwoordiger van de Christelijke Volkspartij (CVP) voor het arrondissement Leuven van 17 april 1977 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Leuven sedert 21 mei 1995. - Lid van de CVP-fractie. - Geboren te Leuven op 29 april 1933. - Doctor in de rechten. Doctor in de economische wetenschappen. Baccalaureus in de thomistische wijsbegeerte. Master of arts in economics (Columbia University, New York). Emeritus hoogleraar. - Minister van Staat. - Gewezen eerste minister. Gewezen minister van FinanciŰn. Gewezen minister van Economische Zaken. Gewezen minister van Ontwikkelingssamenwerking. Gewezen staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Streekeconomie, toegevoegd aan de minister van Vlaamse Aangelegenheden. Gewezen staatssecretaris voor Streekeconomie en voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, toegevoegd aan de minister van Vlaamse Aangelegenheden. Gewezen minister van Buitenlandse Zaken. - Gewezen gemeenteraadslid van Leuven. - Grootofficier in de Leopoldsorde. - Reserveofficier. - Lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en van de Vergadering van de Westeuropese Unie.

 wait please...
Activiteit van Mark Eyskens - Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Activiteit van Mark Eyskens - Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |    47 (1988-1991)   |   


*