Richard Miller

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@rellim.drahcir

  website : millerrichard.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (MR) voor de kieskring Henegouwen sedert 14 oktober 2014, ter vervanging van mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. | Lid van de MR-fractie. | Geboren te Charleroi op 16 november 1954. | Doctor in de letteren en wijsbegeerte. | Gemeenteraadslid van Mons. Gewezen senator. Gewezen lid van het Waals parlement. Gewezen lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap. Gewezen minister van de regering van de Franse Gemeenschap. Gewezen schepen van Mons. | Commandeur in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Richard Miller - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Richard Miller - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2016)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*