Kristien Van Vaerenbergh

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@hgrebnereavnav.neitsirk

  website : www.kristienvanvaerenbergh.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. | Lid van de N-VA-fractie. | Geboren te Halle op 22 april 1978. | Licentiate in de rechten. Advocaat. | Voorzitter van de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen. | Gemeenteraadslid van Lennik. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde van 13 juni 2010 tot 25 mei 2014.

 wait please...
Activiteit van Kristien Van Vaerenbergh - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Kristien Van Vaerenbergh - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)




Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:



Analyse van de tussenkomsten:




Agenda:



Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)





Auteur
Ondertekenaar



Auteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*