Jan Penris

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@sirnep.naj

  website : www.vlaamsbelang.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (Vlaams Belang) voor de kieskring Antwerpen sedert 19 juni 2014. | Behoort niet tot een erkende politieke fractie. | Geboren te Mortsel op 12 januari 1964. | Licentiaat in de rechten. Licentiaat in de maritieme wetenschappen. Jurist. | Gemeenteraadslid van Antwerpen. | Gewezen lid van het Vlaams Parlement.

 wait please...
Activiteit van Jan Penris - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jan Penris - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)




Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:



Analyse van de tussenkomsten:




Agenda:



Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)





Auteur
Ondertekenaar



Auteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als niet-stemgerechtigd lid:

54 (2014-2019)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*