Benoît Lutgen

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Volksvertegenwoordiger "democraat-Humanist" (cdH) voor de kieskring Luxemburg sedert 13 juni 2010. Lid van de cdH-fractie. Geboren te Bastenaken op 10 maart 1970. Gewezen lid van het Waals parlement. Gewezen lid van het Parlement van de Franse gemeenschap. Gewezen secretaris-generaal van de cdH. Gewezen minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed (Waalse regering). Gewezen minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme (Waalse regering). Voorzitter van de "cdH". Burgemeester van Bastogne. Commandeur in de Leopoldsorde. Verkozen tot minister van de Waalse regering op 7 juli 2010 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door mevrouw Annick Van Den Ende van 20 juli 2010 tot 15 december 2011. Hij heeft zijn parlementair mandaat weer opgenomen op 16 december 2011.

 wait please...
Activiteit van Benoît Lutgen - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Benoît Lutgen - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


54 (2014-2016)   |    53 (2010-2014)   |   


*