Karin Jiroflée

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@eelforij.nirak

  website : www.karinjiroflee.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (sp.a) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. | Lid van de sp.a-fractie. | Geboren te Leuven op 19 mei 1962. | Licentiate in de pedagogische wetenschappen. Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Gewezen docente. | Schepen van Haacht. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven van 18 mei 2003 tot 1 december 2006. Gewezen provincieraadslid (Vlaams-Brabant). Gewezen gemeenteraadslid van Leuven. Gewezen schepen van Leuven. Gewezen voorzitter van de gemeenteraad van Haacht.

 wait please...
Activiteit van Karin Jiroflée - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Karin Jiroflée - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    51 (2003-2007)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*