Nahima Lanjri

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@irjnal.amihan

  website : www.nahima.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Antwerpen van 18 mei 2003 tot 10 juni 2007 en sedert 13 juni 2010. | Lid van de CD&V-fractie. | Geboren te Borgerhout op 17 februari 1968. | Licentiate vertaler. | Voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties. | Gemeenteraadslid van Antwerpen. | Gewezen senator. | Ridder in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Nahima Lanjri - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Nahima Lanjri - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)




Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:



Analyse van de tussenkomsten:




Agenda:



Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)





Auteur
Ondertekenaar



Auteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    51 (2003-2007)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*