Vincent Van Quickenborne

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@enrobnekciuqnav.tnecniv

  website : www.vincentvq.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (Open Vld) voor de kieskring West-Vlaanderen sedert 10 juni 2007. | Lid van de Open Vld-fractie. | Geboren te Gent op 1 augustus 1973. | Licentiaat in de rechten. Advocaat. | Voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken. | Burgemeester van Kortrijk. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen van 14 juli 2003 tot 22 juli 2004. Gewezen senator. Gewezen vice-eersteminister en minister van Pensioenen. Gewezen minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Gewezen staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister. Gewezen lid van het Vlaams Parlement. Gewezen ondervoorzitter van de Open Vld. Young Global Leader (WEF).

 wait please...
Activiteit van Vincent Van Quickenborne - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Vincent Van Quickenborne - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*