Georges Dallemagne

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Volksvertegenwoordiger "democraat-Humanist" (cdH) voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde van 20 maart 2008 tot 13 juni 2010 van 7 december 2011 tot 16 mei 2013 ter vervanging van mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en sedert 16 mei 2013 ter vervanging van mevrouw Myriam Delacroix-Rolin, ontslagnemend op 1 mei 2013. Lid van de cdH-fractie. Geboren te Fataki (Belgisch Congo) op 17 januari 1958. Senator van 13 juni 1999 tot 18 mei 2003 en van 12 juli 2007 tot 20 maart 2008. Doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Specialisatie in de tropische geneeskunde. Certificaat van epidemiologie en biostatistiek. Master in de internationale politiek. Master in het management van de verzorgingsinstellingen. Gewezen directeur-generaal van "Handicap International". Gewezen adjunct-directeur-generaal van Artsen zonder Grenzen. Ondervoorzitter van het Brugman Ziekenhuis. Voorzitter van het beheerscomité van het Fonds voor beroepsziekten. Gewezen gemeenteraadslid van Brussel. Gewezen schepen van Brussel. Gemeenteraadslid van Sint-Pieters-Woluwe. Ridder in de Leopoldsorde. Voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties.

 wait please...
Activiteit van Georges Dallemagne - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Georges Dallemagne - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


54 (2014-2016)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |   


*