Servais Verherstraeten

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Antwerpen sedert 18 mei 2003. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Mechelen-Turnhout van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Gewezen voorzitter van de CD&V-fractie van de Kamer. Geboren te Balen op 29 januari 1960. Licentiaat in de rechten. Advocaat. Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken. Gewezen quaestor van de Kamer. Gewezen eerste schepen van Mol. Gemeenteraadslid van Mol. Officier in de Leopoldsorde. Benoemd tot lid van de federale regering op 5 december 2011 en vervangen voor de duur van zijn ambt van staatssecretaris door de heer Kristof Waterschoot van 7 december 2011 tot 10 januari 2013 en door mevrouw Nik Van Gool sedert 10 januari 2013. Benoemd tot lid van de federale regering op 5 december 2011 en vervangen voor de duur van zijn ambt van staatssecretaris door de heer Kristof Waterschoot van 7 december 2011 tot 10 januari 2013 en door mevrouw Nik Van Gool sedert 10 januari 2013.

 wait please...
Activiteit van Servais Verherstraeten - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Servais Verherstraeten - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


54 (2014-2016)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


*