Richard Miller

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@rellim.drahcir

  website : millerrichard.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (MR) voor de kieskring Henegouwen sedert 14 oktober 2014, ter vervanging van mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. | Lid van de MR-fractie. | Geboren te Charleroi op 16 november 1954. | Doctor in de letteren en wijsbegeerte. | Gemeenteraadslid van Mons. | Gewezen senator. Gewezen lid van het Waals parlement. Gewezen lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap. Gewezen minister van de regering van de Franse Gemeenschap. Gewezen schepen van Mons. | Commandeur in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Richard Miller - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Richard Miller - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*