Roel Deseyn

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@nyesed.leor

  website : www.roeldeseyn.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring West-Vlaanderen sedert 7 december 2011. | Lid van de CD&V-fractie. | Geboren te Kortrijk op 14 oktober 1976. | Licentiaat in de Romaanse taal- en letterkunde. Gegradueerde in de media- en informatiekunde. Diploma lerarenopleiding. | Gemeenteraadslid van Kortrijk. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen van 18 mei 2003 tot 13 juni 2010. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt van 8 oktober 2002 tot 18 mei 2003. Gewezen persmedewerker Ambassade van Frankrijk te Brussel. Gewezen arrondissementeel secretaris van de CD&V. | Ridder in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Roel Deseyn - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Roel Deseyn - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)




Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:



Analyse van de tussenkomsten:




Agenda:



Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)





Auteur
Ondertekenaar



Auteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*