Jean-Marc Delizée

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@eeziled.cram-naej

  website : www.delizee.eu (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (PS) voor de kieskring Namen sedert 18 mei 2003. | Lid van de PS-fractie. | Geboren te Oignies op 30 juli 1959. | Regent Germaanse talen en economische wetenschappen. Licentiaat in de politieke wetenschappen en internationale betrekkingen (ULB). Geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de politieke en sociale wetenschappen (ULB). Bediende. | Voorzitter van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw. | Gemeenteraadslid van Viroinval. | Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Dinant-Philippeville van 10 juni 1993 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Namen-Dinant-Philippeville van 21 mei 1995 tot 18 mei 2003. Gewezen staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. Gewezen staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke integratie, Pensioenen en Grote steden. Gewezen ondervoorzitter van de Kamer. Gewezen tweede ondervoorzitter van de Kamer. Gewezen eerste ondervoorzitter van de Kamer. Gewezen voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken. Gewezen schepen van Viroinval. Gewezen burgemeester van Viroinval. | Officier in de Leopoldsorde. Commandeur in de Orde van Leopold II.

 wait please...
Activiteit van Jean-Marc Delizée - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jean-Marc Delizée - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*