Nieuws commissies


Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw


Debat over de vooruitzichten inzake duurzame ontwikkeling

16 april 2002


De Conferentie van voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 23 januari 2002 beslist een werkgroep onder leiding van mevrouw Muriel Gerkens (Ecolo-Agalev) te belasten met de organisatie van een debat over de duurzame ontwikkeling.

Hiertoe was onder meer opgeroepen door de heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, overeenkomstig richtsnoer 773 van het door de Ministerraad van 20 juli 2000 goedgekeurde 'Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling'.

Dit debat heeft plaatsgevonden in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, op 16 april 2002.

Vooraf werd beslist, overeenkomstig artikel 18, 1, b, van het Kamerreglement, dat van het debat een integraal verslag zou worden opgesteld.