Kamercommissies

Samenstelling van de commissie

PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE

Voorzitter(s):


Ondervoorzitters:


Vaste Leden:
N-VA: Sophie De Wit , Sarah Smeyers , Goedele Uyttersprot
PS: Laurette Onkelinx , Özlem Özen
MR: Gilles Foret , Philippe Goffin
CD&V: Sonja Becq
Open Vld: Sabien Lahaye-Battheu
Ecolo-Groen: Stefaan Van Hecke


Plaatsvervangers:
N-VA: Christoph D'Haese , Koenraad Degroote , Nog niet toegekende zetel
PS: Karine Lalieux
MR: Richard Miller , Nog niet toegekende zetel
CD&V: Raf Terwingen
Open Vld: Egbert Lachaert
sp.a: Nog niet toegekende zetel
Ecolo-Groen: Nog niet toegekende zetel