Kamercommissies

Samenstelling van de commissie

CONTROLE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Voorzitter(s):
N-VA: Siegfried Bracke


Ondervoorzitters:
PS: Ahmed Laaouej


Vaste Leden:
N-VA: Inez De Coninck , Peter Dedecker , Rita Gantois , Goedele Uyttersprot
PS: André Frédéric , Ahmed Laaouej , Laurette Onkelinx
MR: David Clarinval , Richard Miller , Damien Thiéry
CD&V: Raf Terwingen , Servais Verherstraeten
Open Vld: Luk Van Biesen , Vincent Van Quickenborne
sp.a: Hans Bonte
Ecolo-Groen: Gilles Vanden Burre
cdH: Francis Delpérée


Plaatsvervangers:
N-VA: Rita Bellens , Werner Janssen , Koen Metsu , Robert Van de Velde , Brecht Vermeulen
PS: Frédéric Daerden , Eric Thiébaut , Fabienne Winckel
MR: Gilles Foret , Isabelle Galant , Vincent Scourneau , Stéphanie Thoron
CD&V: Nog niet toegekende zetel , Jef Van den Bergh , Stefaan Vercamer
Open Vld: Egbert Lachaert , Nele Lijnen , Dirk Van Mechelen
sp.a: David Geerts , Karin Temmerman
Ecolo-Groen: Kristof Calvo , Jean-Marc Nollet
cdH: Georges Dallemagne , Catherine Fonck


Experten:
Herman Matthijs , Raymond Molle , Philippe Quertainmont , Emmanuel Vandenbossche