Kamercommissies

Samenstelling van de commissie

BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW

Voorzitter(s):
PS: Jean-Marc Delizée


Ondervoorzitters:
sp.a: Youro Casier


Vaste Leden:
N-VA: Rita Bellens , Rita Gantois , Werner Janssen , Bert Wollants
PS: Paul-Olivier Delannois , Jean-Marc Delizée , Fabienne Winckel
MR: Caroline Cassart-Mailleux , Benoît Friart , Isabelle Galant
CD&V: Leen Dierick , Griet Smaers
Open Vld: Nele Lijnen , Frank Wilrycx
sp.a: Youro Casier
Ecolo-Groen: Gilles Vanden Burre
cdH: Michel de Lamotte


Plaatsvervangers:
N-VA: Christoph D'Haese , Inez De Coninck , Peter Dedecker , Jan Jambon , Koen Metsu
PS: Nawal Ben Hamou , Jacques Chabot , Michel Corthouts , Laurent Devin , Karine Lalieux
MR: Emmanuel Burton , Gautier Calomne , David Clarinval , Damien Thiéry
CD&V: Nathalie Muylle , Jef Van den Bergh , Vincent Van Peteghem
Open Vld: Egbert Lachaert , Vincent Van Quickenborne , Tim Vandenput
sp.a: Maya Detiège , Karin Temmerman
Ecolo-Groen: Kristof Calvo , Jean-Marc Nollet
cdH: Benoît Dispa , Vanessa Matz


Niet-stemgerechtigde leden
PP: Aldo Carcaci