AGENDA COMMISSIE

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het finaliseren van de opdracht van de bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers"

Voorzitter :de heer Ahmed Laaouej

Forum 2 - Marie Popelinzaal

Dinsdag 18/07/2017

Van 13 uur tot 15 uur Dossier

Vergadering met gesloten deuren
 
  Werkvergadering : bespreking van de nota van de experts.
  (Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter Vanvelthoven).

Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het finaliseren van de opdracht van de bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers"
Vaste leden
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Brecht Vermeulen, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Eric Massin, MR : Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Griet Smaers, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Benoît Dispa 
Plaatsvervangers
N-VA : Sophie De Wit, PS : Frédéric Daerden, MR : Gautier Calomne, CD&V : Eric Van Rompuy, Open Vld : Ine Somers, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Jan Penris, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci