AGENDA COMMISSIE

BIJKOMENDE VERGADERING

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft

Voorzitter :de heer Dirk Van der Maelen

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Luik III. Toepassing van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken" tussen 1 april 2011 en 20 augustus 2011.

Dinsdag 18/07/2017

Om 9 u.30 Dossier

wijziging 1 Vergadering met gesloten deuren
wijziging 1
  Werkvergadering met de deskundigen.

Om 10 u.30 Dossier

wijziging 1
wijziging 1
wijziging 1
  Hoorzitting met mevrouw Véronique Laurent, advocaat.

Om 10 u.45 Dossier

wijziging 1
wijziging 1
wijziging 1
  Hoorzitting met de heer Jean-François Tossens, advocaat.

Om 11 uur Dossier

wijziging 1
wijziging 1
wijziging 1
  Hoorzitting met de heer Jean-François Godbille, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel.
wijziging 1
wijziging 1
  (Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer Vincent Van Quickenborne).

Om 15 u.30 Dossier

wijziging 2 Vergadering met gesloten deuren
wijziging 2
wijziging 2
  Werkvergadering met de deskundigen.

Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, PS : Karine Lalieux, Eric Massin, MR : David Clarinval, Gilles Foret, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Francis Delpérée, DéFI : Olivier Maingain 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter De Roover, PS : Julie Fernandez Fernandez, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Roel Deseyn, Open Vld : Tim Vandenput, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne