AGENDA PLENAIRE

PLENAIRE VERGADERINGEN

Woensdag 21/06/2017

Om 10 uur en om 14 uur Dossier

Vergaderingen met gesloten deuren
Werkvergaderingen : bespreking en goedkeuring van het verslag.
(Rapporteurs : de heren Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne en Peter Vanvelthoven.

De vergadering kan worden verlengd.