AGENDA PLENAIRE

PLENAIRE VERGADERINGEN

Woensdag 21/06/2017

Luik III. Toepassing van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken" tussen 1 april 2011 en 20 augustus 2011

Om 9 u.30 Dossier

Hoorzitting met de heer Yves Liégeois, gewezen procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Luik II. Totstandkoming van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken" Luik III. Toepassing van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken" tussen 1 april 2011 en 20 augustus 2011

Om 10 u.30 Dossier

Hoorzitting met de ere-voorzitter en de ere-leden van het college van procureurs-generaal gedurende de eerste helft van 2011 :
- de heer Frank Schins, ere-voorzitter;
- de heer Yves Liégeois, ere-lid;
- de heer Marc de le Court, ere-lid;
- de heer Claude Michaux, ere-lid.

Luik III. Toepassing van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken" tussen 1 april 2011 en 20 augustus 2011

Om 13 uur Dossier

Vergadering met gesloten deuren
Hoorzitting met :
- de heer Walter De Bruyne, BBI, directie Gent, FOD Financiën;
- de heer Tom Boelaert, Administrateur van de Algemene Administratie van Inning en Invordering, FOD Financiën.

Er wordt voor broodjes gezorgd.

Om 14 u.30 Dossier

Hoorzitting met mevrouw Laurence Heusghem, onderzoeksrechter te Brussel.

Om 15 u.30 Dossier

Hoorzitting met de heer Jean-Michel Verelst, gewezen substituut procureur des Konings bij het Parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

Luik II. Totstandkoming van de wet "Verruimde minnelijke schikking in strafzaken"

Om 16 u.30 Dossier

Hoorzitting met de heer Emmanuel Degrève, gewezen kabinetschef, de heer Jean-François Smets en mevrouw Satoko Nakayama, gewezen kabinetsmedewerkers van de gewezen staatssecretaris voor de modernisering van de federale overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, de heer Bernard Clerfayt.

Om 17 u.30 Dossier

Hoorzitting met de heer Tom Van Wynsberge, gewezen kabinetsmedewerker van de gewezen minister van Justitie, de heer Stefaan Declerck.
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer Vincent Van Quickenborne).