AGENDA COMMISSIE

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft

Voorzitter :de heer Dirk Van der Maelen

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

LUIK II. Totstandkoming van de Wet «Verruimde minnelijke schikking in strafzaken»

Woensdag 22/03/2017

Om 9 uur Dossier

Vergadering met gesloten deuren
  Werkvergadering met deskundigen.

Om 10 uur Dossier

  Hoorzitting met de heer Robert Tilkin, voormalig gewestelijk directeur a.i. BBI Antwerpen.

Om 11 uur Dossier

  Hoorzitting met de heer Stefaan Verhamme, voormalig medewerker VBO.

Om 12 uur Dossier

Vergadering met gesloten deuren
  Werkvergadering met deskundigen.

Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

Om 14 uur Dossier

  Hoorzitting met de heer Peter Van Calster, voormalig Procureur des Konings bij het Parket van Antwerpen.

Om 16 uur Dossier

  Hoorzitting met de heer Freddy Hanard, voormalig CEO van het Antwerp World Diamond Centre.

Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, PS : Karine Lalieux, Eric Massin, MR : David Clarinval, Gilles Foret, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Francis Delpérée, DéFI : Olivier Maingain 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter De Roover, PS : Julie Fernandez Fernandez, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Roel Deseyn, Open Vld : Tim Vandenput, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne