AGENDA PLENAIRE

De zitting zal in de zaal Pater Damiaan plaatsvinden.

PLENAIRE VERGADERINGEN pdf

DONDERDAG 24/08/2017

om 14.15 uur Dossier

Eedaflegging van een opvolgend lid dat zitting zal hebben ter vervanging van een lid dat door de Koning tot minister werd benoemd

BIJLAGE