Nieuws commissies


Instelling van een bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.

Verslagen van de hoorzittingen :


Zittingsperiode 53