De Kamer online


Week van 11 tot 15 juli 2011

VOORZITTERSCHAP

  • Woensdag 13 juli 2011: Ontmoeting met de ambassadeur van Afghanistan, dhr. Homayoun Tandar.

COMMISSIES

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: ter bespreking

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: aangenomen

PLENAIRE VERGADERING


WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

EUROPA