AGENDA COMMISSIE

Commissie voor de Financiën en de Begroting

Voorzitter :de heer Eric Van Rompuy

Pater Damiaanzaal (ex Europazaal)

Woensdag 25/07/2018

Om 10 uur Dossier

  Gedachtewisseling met de regering over het bereikte begrotingsakkoord.

Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting
Vaste leden
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Wim Van der Donckt, PS : Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Benoît Dispa 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, PS : Olivier Henry, Emir Kir, Laurette Onkelinx, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdH : Michel de Lamotte, Catherine Fonck 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, Vuye&Wouters : Veerle Wouters