Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 22 november 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 22 novembre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 15.04 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 15.04 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Alexander De Croo, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem, François Bellot.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Luc Gustin, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Sonja Becq, Philippe Goffin, Annick Lambrecht, Özlem Özen, met zending / en mission;

Meyrem Almaci, buitenslands / à l'étranger.

Federale regering / gouvernement fédéral:

Pieter De Crem, ambtsplicht / devoirs de mandat.

 

Vragen

Questions

 

Collega's, zoals u kunt zien, is de setting voor de mondelinge vragen door de omstandigheden een beetje gewijzigd. Het Reglement, daarentegen, is hetzelfde gebleven.

 

Deux minutes pour la question, deux minutes pour la réponse et une minute pour la réplique.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3229)

- de heer Filip Dewinter aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3230)

- de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3231)

- de heer Aldo Carcaci aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3232)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3233)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3234)

- mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3235)

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3236)

- de heer Servais Verherstraeten aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3237)

- de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3238)

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3239)

- de heer David Clarinval aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3240)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration" (nr. P3241)

01 Questions jointes de

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3229)

- M. Filip Dewinter au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3230)

- M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3231)

- M. Aldo Carcaci au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3232)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3233)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3234)

- Mme Meryame Kitir au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3235)

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3236)

- M. Servais Verherstraeten au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3237)

- M. Peter De Roover au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3238)

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3239)

- M. David Clarinval au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3240)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "la position du gouvernement concernant le Pacte mondial pour les migrations" (n° P3241)

 

01.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, dit verdrag is de juiste manier om een globaal probleem op te lossen. Er zijn mensen die denken alles zelf te kunnen doen, maar dat is nationalisme in zijn puurste vorm. Mijnheer de eerste minister, het zijn de woorden van Angela Merkel, de afgelopen week, in de Bundestag. U moet vandaag doen wat Angela Merkel deze week heeft gedaan in het Duitse Parlement. Zij keek extreemrechts in de ogen en heeft hen duidelijk gemaakt dat niet het AfD, niet extreemrechts, niet de nationalisten en niet de populisten de toon in het land bepalen maar wij, de democraten, de ambassadeurs van de mensenrechten. U moet vandaag, hetzelfde doen en even duidelijk zijn.

 

Collega's, over het VN-migratiepact is al veel gezegd, waaronder veel onwaarheden, veel propaganda, maar zeer weinig feiten. Wie de tekst leest, moet vaststellen dat het geen manifest is voor open grenzen, maar een zeer evenwichtige tekst die de Europese standaarden volgt, die vooral landen als Libië, Turkije en Saoedi-Arabië viseert. Het is een tekst, mijnheer De Roover, die niet pro of contra migratie is, maar die bepaalt dat migratie een gegeven is dat wij moeten organiseren en reguleren maar dan wel op een menselijke en waardige manier.

 

Collega's, in die tekst staat ook dat wij moeten ageren tegen xenofobie en racisme. Mag het nog, mijnheer De Roover? Bovendien staat in die tekst dat kinderen opsluiten niet zomaar voor de hand liggend is. Mogen wij dat nog zeggen en schrijven, mijnheer De Roover? En in die tekst staat ook dat er duidelijke criteria moeten zijn voor de regularisatie van mensen zonder papieren.

 

Mijnheer de eerste minister, vandaag moet ons land, moet u in uw hoedanigheid van eerste minister, kleur bekennen. Er wordt gespeculeerd of u straks naar de Koning moet. De Koning is hier net geweest en u zou hem misschien al meteen moeten achternahollen. Er wordt immers gespeculeerd over het einde van uw regering. Niemand zit echter te wachten op vervroegde verkiezingen. Maar waar onze landgenoten evenmin een boodschap aan hebben, is een eerste minister zonder macht, zonder impact, zonder geloofwaardigheid. Daar heeft ons land ook niets aan.

 

Ik wil u dus uitnodigen om te doen wat Angela Merkel deze week in de Bundestag heeft gedaan, om te doen wat u hebt beloofd op de tribune van de Verenigde Naties. U moet daar niet langer mee wachten, het moment is aangebroken, u moet kleur bekennen.

 

Onze fractie is een bondgenoot. De mensenrechten zijn vragende partij. Ons land moet het migratiepact hier en vandaag actief ondersteunen. Wees daar alstublieft eindelijk duidelijk over.

 

01.02  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, voor de derde week op rij ondervraag ik de premier over het fameuze Marrakechimmigratiepact. U hebt zich deze week, weliswaar buiten het Parlement en uiteraard op bevel van de Franse president Macron, geschaard achter het fameuze Global Compact for Migration, ondanks de onduidelijkheid die u de vorige weken tentoon hebt gespreid.

 

Ik stel vast dat de N-VA Marrakechpact terecht problematisch noemt. Ik hoop dan ook dat zij zullen handelen zoals zij zich hierover hebben uitgesproken. Het Marrakechimmigratiepact betekent, hoe men dat ook draait of keert, de demografische zelfmoord van Europa. Gesloten grenzen zijn en blijven veilige grenzen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, als wij niet willen dat Europa een continent zonder grenzen wordt — en op dat vlak ben ik ervan overtuigd dat wij moeten doen wat er in uw boek staat — dan moet de N-VA nu met de kracht van haar overtuiging alle democratische middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat dit pact niet wordt ondertekend, niet wordt goedgekeurd of niet wordt onderschreven door deze regering waarvan u de belangrijkste politieke partij bent.

 

Na de fameuze Conventie van Genève die een ongeziene vluchtelingenstroom uit de derde wereld naar Europa op gang heeft gebracht zou dit fameuze Marrakechpact onze Europese beschaving, identiteit en cultuur en onze Europese naties en volkeren wel eens de definitieve doodsteek kunnen toebrengen.

 

Mijnheer Francken en collega's van de N-VA, ik doe een beroep op u. Vandaag warm en koud blazen getuigt niet van politieke moed. Als België het Marrakechpact ondertekent, stap dan uit deze regering. Ja, het Marrakechimmigratiepact is zeker wel een regeringscrisis waard.

 

Als u uw geloofwaardigheid in verband met immigratie en asielbeleid zoals neergeschreven in dit boek wil bewaren, dan moet u deze regering voor de keuze plaatsen. Ofwel kiezen wij de kant van dappere en moedige landen die aan de kant staan van hun eigen bevolking en van de Europeanen, zoals Hongarije, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Slowakije maar ondertussen ook Israël, Australië en de Verenigde Staten, tegen het Marrakechimmigratiepact. Ofwel gaan wij met de krachten van het verleden, de Macrons en de Merkels, voor open grenzen en multicultuur, nog meer migratieoverlast en nog meer islamisering en dus voor het Marrakechimmigratiepact.

 

De voorzitter: Stel uw vragen alstublieft.

 

01.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, tot slot doe ik een oproep aan u als voorzitter van dit Parlement. Doe wat Zwitserland op dit moment doet. Zij hebben de beslissing over dit pact uitgesteld.

 

De voorzitter: U moet afronden.

 

01.04  Filip Dewinter (VB): Zij hebben dit uitgesteld en zij onderwerpen hun beslissing aan het Parlement. Het Zwitserse Parlement zal stemmen over het Marrakechimmigratiepact. Laten wij in dit land hetzelfde doen en het lot ervan in handen leggen van dit Parlement. Laten wij doen wat de bevolking wil. Laat het volk via dit Parlement spreken en durf in eer en geweten en in alle vrijheid over dit pact te stemmen. Stem dit pact weg.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer Dewinter.

 

01.05  Filip Dewinter (VB): (…)

 

01.06  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, mon intervention va se faire sans transition - c'est le moins que l'on puisse dire! -, mais c'est éclairant: au moment où l'intervenant précédent s'exprimait, il fallait voir votre secrétaire d'État à la Migration écouter très attentivement ses paroles. Et s'il l'écoutait si attentivement, c'est parce que, comme le rappelait M. Clarinval voici quelques jours, ce problème se résume à voir un des partenaires de la majorité - la N-VA -, courir derrière le Vlaams Belang sur les questions liées à la migration et à l'asile. Telle est la situation face à laquelle vous vous trouvez.

 

Vous êtes à la croisée des chemins, monsieur le premier ministre. Soit, vous choisissez le chemin de la régression, de celles et ceux qui veulent tourner le dos aux valeurs des droits de l'homme, à une certaine conception de la démocratie, du respect de celles et ceux qui fuient la misère et les guerres, soit, au contraire, vous réaffirmez que la Belgique fait partie de ce grand concert des nations qui se rappellent - comme nous l'avons encore vu aujourd'hui avec la commémoration de la guerre 14-18 - qu'il y a dans le monde des tragédies, que ces tragédies provoquent des souffrances et qu'il y a un rôle pour les démocraties que nous sommes de pouvoir entendre cette souffrance et d'y répondre.

 

Monsieur le premier ministre, nous allons bientôt intégrer le Conseil de sécurité. Cela signifie que la parole de la Belgique va être observée mot pour mot, phrase pour phrase. Chaque mot que vous prononcerez à la tribune des grandes instances internationales, les Nations unies notamment, sera considéré comme étant la parole engageante de la Belgique. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Certains se permettent, au sein même de votre gouvernement, d'infirmer vos propos, vos engagements et finalement d'affaiblir votre fonction en disant exactement le contraire de ce que vous avez dit à la tribune des Nations unies. C'est inacceptable, monsieur le premier ministre!

 

Et parce que nous sommes démocrates, nous sommes attachés à la fonction dont vous êtes, aujourd'hui, dépositaire.

 

Alors s'il vous plaît, ne venez pas nous dire dans quelques heures, voire quelques jours, que vous avez l'intention de prononcer une déclaration interprétative avec je ne sais quel autre chef d'État! On nous parle des Pays-Bas, voire d'autres pays. Ne faites pas cela car cela permettrait finalement à la N-VA de continuer à faire ce qu'elle fait depuis le début de la législature, c'est-à-dire se moquer de votre autorité. C'est inacceptable au regard des engagements que vous avez pris à la tribune des Nations unies. Surtout, monsieur le premier ministre, ne tombez pas dans ce piège, au risque de continuer à affaiblir votre fonction mais aussi le statut de notre pays au regard du monde!

 

01.07  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, les citoyens en ont ras-le-bol! Cela se manifeste au travers des différentes actions telles que les "gilets jaunes" ou sur les réseaux sociaux. Votre gouvernement a traversé, à plusieurs reprises, des turbulences. Mais cette fois, c'est un ouragan qui se prépare et qui n'a rien à voir avec les modifications climatiques.

 

Monsieur le premier ministre, mettrez-vous sur un pied d'égalité l'avenir de nos citoyens avec un pacte international? Il me semble que les enjeux socioéconomiques de fin de législature sont beaucoup plus importants, d'autant que certains objectifs de ce pacte mondial pour la migration font preuve de peu de bon sens.

 

En effet, ces objectifs sont essentiellement développés pour les travailleurs et le marché du travail alors qu'en fait, l'actuelle migration est tout autre. Bien sûr, une infime minorité des migrants participe et a l'intention de participer à la vie active de notre pays. Mais il faut regarder les choses en face et arrêter de faire semblant! On nous parle également de migrations climatiques et de dégradations de l'environnement, comme l'élévation du niveau des mers. C'est à croire que la Méditerranée montera plus à Nador et Tripoli qu'à Marseille ou Lampedusa!

 

Ce pacte ne tient pas compte des réalités économiques de notre pays. En effet, depuis quatre ans et demi, par quelques mesurettes que vous avez prises, nous allons dans la bonne direction mais nous sommes loin du terminus. Nous ne sommes pas encore en mesure de pouvoir accepter toute la misère du monde par un regroupement familial inconsidéré. Regardez le mécontentement dans la rue!

 

Monsieur le premier ministre, nous entrons en hiver, période pendant laquelle nos concitoyens doivent choisir entre se chauffer ou se soigner, y compris les travailleurs ayant une carrière complète. C'est inacceptable! Par électoralisme, vous risquez de mettre à mal l'action politique de ce gouvernement et le redressement de ce pays, pour signer un pacte qui va de nouveau couler nos efforts.

 

Ne me parlez pas de repli sur soi; ne me parlez pas de richesse de la diversité; observez la réalité: la croissance des taxes indirectes ou déguisées massacre le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Ajoutez-y les coupes dans les soins de santé et le prix de la sécurité pour un service de base.

 

Monsieur le premier ministre, comptez-vous pour une fois donner la priorité aux citoyens de ce pays?

 

01.08  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, la semaine dernière, vous vous êtes contorsionné pour tenter de couvrir les divergences au sein des partis de votre gouvernement. Vous avez même tenté d'expliquer que vous pourriez faire marche arrière concernant vos déclarations, alors sans aucune équivoque, à la tribune de l'ONU. Depuis, les positions de Mme Merkel et de M. Macron semblent vous avoir fait changer d'avis.

 

Je voudrais en venir au fond, au contenu de ce pacte car certains ici, à travers les médias et les réseaux sociaux, en usent et en abusent pour tenter de faire croire qu'il pourrait conduire à un renforcement de la migration vers la Belgique. C'est faux! Il est inacceptable de faire dire à ce texte ce qu'il ne contient pas. C'est jouer sur les peurs dans une stratégie purement électoraliste.

 

Aucun démocrate ne peut s'opposer à un pacte qui propose:

- de lutter contre les migrations forcées et les trafics d'êtres humains;

- d'augmenter la collaboration internationale;

- d'éviter des morts;

- de faciliter les retours et des réadmissions sécurisées dans les pays d'origine;

- de miser sur les alternatives à la détention d'enfants;

- des engagements forts, recherchant plus de dignité humaine, mais aussi plus d'efficacité dans la politique de migration.

 

Monsieur le premier ministre, vous rendez-vous compte que vous gouvernez avec un parti opposé à ces engagements forts et dont les positions sont directement dictées par celles du Vlaams Belang?

 

Je vous demande de répéter ici votre engagement, celui que vous avez pris à l'ONU. Allez-vous, oui ou non, au nom de la Belgique, signer le pacte mondial sur les migrations? Le signerez-vous plein et entier et non pas revisité à la sauce N-VA? Ainsi, nous saurons dans quel camp vous êtes, dans celui des démocrates ou dans celui des populistes et de l'extrême droite. C'est une question très simple mais elle est limpide.

 

01.09  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, un texte international a été négocié pendant des mois. Des centaines de pays sont en train de se mettre d'accord pour tenter de résoudre un problème et un défi aussi important que la migration.

 

Achttien maanden lang werd er onderhandeld en was N-VA aanwezig tijdens die onderhandelingen Achttien maanden lang heeft N-VA niets gezegd en op het einde komt de partij tussenbeide.

 

Pour des raisons électorales, on intervient à la fin du processus pour falsifier complètement les enjeux de ce texte! Quel est le problème de ce texte? Avez-vous lu le texte, chers collègues de la N-VA? Je suis sûr que vous ne l'avez même pas lu! Ce texte a l'ambition d'avoir des solutions globales, pas au niveau d'un seul pays.  Ce texte a l'ambition de lutter contre ces facteurs structurels négatifs qui poussent des millions de gens à quitter leur pays. Et  nous – les pays occidentaux –, nous avons une responsabilité importante là-dedans. C'est ce que nous donnent comme signal les pays du Sud. Le colonialisme de nos pays a détruit toutes les économies locales, ainsi que les guerres que nous avons menées sur place.

 

Mijnheer Francken, u was chaud boulette om in Libië en Afghanistan te gaan bombarderen. Het was vollen bak. Wat is het resultaat van die bombardementen? Honderdduizenden mensen die in de miserie zitten. Daarvoor bent u verantwoordelijk. Natuurlijk.

 

Quelle est la situation au niveau de la planète avec ce dumping de nos marchandises? Croyez-vous qu'on peut continuer comme ça? 1 % de la population a autant de richesses que les 99 % restant! C'est intenable, chers collègues! Ce texte, à son échelle, a comme ambition de tenter d'apporter des solutions.

 

Dans ce texte, j'ai lu 57 fois les mots "droits de l'homme".

 

In deze tekst heb ik 57 keer het woord mensenrechten gelezen, in de tekst van de heer Francken heb ik 0 keer het woord mensenrechten gezien.

 

Dans le texte de M. Francken, j'ai lu 0 fois les mots "droits de l'homme".

 

Ik rond af, mijnheer de voorzitter.

 

La question est très simple, monsieur le premier ministre. Allez-vous plier sous la pression des partis populistes de droite et d'extrême droite pour rejeter la misère du monde à la mer? Ou allez-vous enfin accepter de mener une politique volontariste pour résoudre ce problème?

 

01.10  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, mijnheer de staatssecretaris, mocht ik in jullie plaats zijn, ik zou mij schamen. Ik zou mij schamen voor het schouwspel dat wij de afgelopen weken hebben gezien en dat blijkbaar voor sommigen zelfs een regeringscrisis waard is. De mensen thuis hebben geen boodschap aan die show.

 

Ondertussen is de dieselprijs in ons land de hoogste van Europa. Hebben wij de regering daarover horen praten? Hebben wij de regering daarover horen discussiëren om oplossingen te zoeken? Nee, het was stil, windstil. Ondertussen zijn de elektriciteitsprijzen in ons land de duurste van Europa. Hebben wij de regering horen discussiëren over de manier waarop zij de factuur zou verlichten? Nee, het was stil, windstil. Ondertussen weten wij nog altijd niet of wij deze winter elektriciteit zullen hebben, maar voor de regering was ook dat blijkbaar niet belangrijk genoeg om over te discussiëren. Beste collega's, dat zijn de problemen waar de mensen van wakker liggen. Dat zijn de problemen waarmee de mensen vandaag bezig zijn, maar jullie blijkbaar niet. Het moet gaan over het migratiepact.

 

Collega's, de klimaatproblematiek en de migratiedruk stoppen niet aan onze grenzen. Die moeten in Europa opgelost worden. Als u oplossingen wil, dan moet u die samen met andere landen zoeken, niet alleen. Wie de mensen iets anders wil wijsmaken, die liegt. Het migratiepact dat nu voorligt, biedt een oplossing om de migratiedruk op een humane manier onder controle te houden.

 

Beste collega's van de N-VA, ik begrijp dat jullie zenuwachtig worden, want deze week communiceerde de N-VA dat de inhoud van het migratiepact zeer problematisch was. Bij de besprekingen in het Europees Parlement heeft de N-VA zich echter onthouden. Het was zo problematisch dat men zelfs niet wou tegenstemmen. Vrienden, als jullie problemen hebben met het pact, gedraag u dan als bestuurders. Ga aan tafel zitten, spreek het uit, want alle andere mensen van de meerderheid hebben blijkbaar iets anders gelezen. Stop met uw geruzie. Gedraag u als bestuurders. Zet u aan tafel. Spreek het uit en teken het pact, zodat u weer met de problemen van de mensen bezig kunt zijn.

 

01.11  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, steeds meer landen stellen zich vragen bij het migratiepact, waaronder nu ook Zwitserland, en terecht. Enkele dagen geleden hoorde ik vicepremier De Croo verklaren dat het aan extreemrechts ligt, want extreemrechts pookt het debat op. Ik wist niet dat Zwitserland nu ook al extreemrechts was. Zijn alle Vlamingen die vragen hebben bij en tegenstander zijn van dat migratiepact dan ook allemaal extreemrechts? Misschien kunnen we uw verklaring, mijnheer de vicepremier, als fake nieuws beschouwen en kunt u een bijdrage storten ten gunste van uw fonds ter bestrijding van fake nieuws.

 

Zwitserland neemt het migratiepact ook nog om een andere reden onder handen. Het land begint ook een debat over de soevereiniteit van de landen. Ook wij moeten dat debat voeren, wij hebben hier een debat over de soevereiniteit van het land nodig. Vanochtend hoorde ik collega Verherstraeten op de radio uiteenzetten dat wij, ongeacht het migratiepact, bepalen wie er ons land binnenkomt. Ook dat is fake nieuws, mijnheer Verherstraeten, ook u kunt misschien uw bijdrage storten voor het fonds ter bestrijding van fake nieuws. Immers, de internationale rechtscolleges bepalen wie het land binnenkomt; wij zijn die soevereiniteit al lang verloren. Regels die wij hier invoeren, worden door de internationale rechtscolleges overruled. Dat debat is dan ook noodzakelijk, want die internationale rechtscolleges leggen aan niemand verantwoording af. Zij zouden recht moeten spreken, maar eigenlijk nemen zij politieke beslissingen.

 

Mijnheer de eerste minister, in september hebt u op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangekondigd dat België het migratiepact zal goedkeuren. Vorige week hebt u in de plenaire vergadering geantwoord dat u die aankondiging aflegde in overleg met uw meerderheid, waarbij er voorafgaand opmerkingen konden worden geformuleerd. Welnu, ik wil weten of er al dan niet opmerkingen geformuleerd werden. Hebt u die uitspraken in september gedaan met goedkeuring van de volledige regering en werden er voorafgaand opmerkingen gemaakt? Zo ja, door wie, en wat is de inhoud van die opmerkingen?

 

Mijnheer de premier, ondertussen horen wij heel sterke verklaringen. U zou namelijk persoonlijk naar Marrakech afreizen om het pact te ondersteunen. Staatssecretaris Francken mag meegaan om de koffers van de premier te dragen. Daar bent u wel mans genoeg voor, mijnheer de staatssecretaris, dat zal wel lukken.

 

Mijnheer de premier, wordt het nu Merkel en Macron, M en M, of wordt het triple-M en loopt Michel mee in dat rijtje?

 

01.12  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, migratie baart vele mensen zorgen. Die zorgen moeten wij ernstig nemen. Elke samenleving heeft nood aan voldoende cohesie. Dus moeten ook grenzen worden gesteld aan wie wij kunnen opnemen.

 

Illegale migratie lossen wij niet ieder op zijn eigen eiland op. Migratie lossen wij evenmin op door de problemen naar de buur te verplaatsen.

 

Migratie lossen wij op, door internationaal samen te werken en door oorzaak en gevolg aan te pakken.

 

Collega's, het migratiepact kan een aanzet tot betere internationale samenwerking zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, u kondigde voor de Verenigde Naties, na langdurig overleg binnen de regering en met goedkeuring van de regering, aan dat dit land het migratiepact zou goedkeuren.

 

U hebt dat niet zonder reden gedaan. U hebt dat gedaan, omdat wij ervan overtuigd waren dat het migratiepact een verhaal van rechten maar ook van plichten is. Beide gaan samen.

 

Collega's, in het pact staat dat wij de oorzaken waarom mensen willen migreren, moeten aanpakken. In het pact staat dat wij de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel willen opvoeren. In het pact staat dat wij gecoördineerd grensbeheer moeten doen en de ambitie moeten hebben om de grenzen te versterken. In het pact staat ook dat herkomstlanden engagementen inzake terugkeer moeten opnemen. In het pact staan plichten van herkomstlanden.

 

Was en is het uitwijzingsbeleid niet de achilleshiel van migratie in ons land en ook in de andere landen? Hebben wij daarom niet de plichten in hoofde van de herkomstlanden nodig?

 

Er zijn inderdaad internationale verdragen en er zijn inderdaad internationale rechtscolleges. Er is echter ook een interne rechtsorde. Er is hier nog altijd een Parlement en een regering die wetten goedkeuren en kunnen bepalen wie in dit land mag komen en er mag verblijven en wie dat niet mag. Dat recht blijft overeind binnen een internationale rechtsorde.

 

Collega's, het pact is geen bindend verdrag. Het pact is een streefdoel en een engagement met het oog op een betere samenwerking.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb dan ook de volgende vragen.

 

U zei in september dat dit land de tekst zou goedkeuren. Sedertdien stelt men in binnen- en buitenland vragen. Onze fractie wil luisteren naar vragen en opmerkingen.

 

Respecteert dat pact de Belgische wetgeving en de internationale verplichtingen? Schendt dat pact onze soevereiniteit? Gaat dat in tegen de verklaringen van Marrakech, ondertekend door vicepremier Reynders, door vicepremier Jambon, door staatssecretaris Francken? Levert dit pact problemen op? Zo ja, hoe kunnen we dat samen oplossen?

 

01.13  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, we hebben het over het Global Compact for Migration. Ik wil even opmerken dat er alleen maar een Engelstalige tekst beschikbaar is. Dat is misschien al tekenend.

 

01.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

01.15  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Calvo, ik weet dat u bijzonder neerbuigend staat tegenover mensen die uw intellectuele peil niet halen, wat er trouwens weinig zijn, maar uw opmerking is bijzonder choquerend.

 

Als wij een maatschappelijk debat over deze zaak willen, dan vind ik het essentieel dat elke burger van dit land van deze tekst kennis kan nemen. Ik vind het tekenend dat daarvan alleen maar een Engelse versie beschikbaar is.

 

01.16  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (….)

 

01.17  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Calvo, ik ken uw neerbuigendheid tegenover de gewone man. U illustreert dat hier nog eens. Dat stuit ons in elk geval tegen de borst.

 

We hebben het dus over het Global Compact for Migration. Wat betekent het woord global als de Verenigde Staten niet meedoet, als Australië niet meedoet en als een steeds grotere groep in Europa niet meer meedoet? Dan zegt men: wij willen niet in dat clubje zitten.

 

Als we het over clubjes hebben, mijnheer de eerste minister, collega's, dan heb ik net de communisten gehoord over in Marrakech tekenen: ik wil niet in dat clubje zitten. Als dat de afbakening van de discussie is, hebben we hier het antwoord al meteen gekregen.

 

Dat vieze clubje waar wij niet in willen zitten, is het clubje van Oostenrijk en Hongarije met christendemocratische eerste ministers, dat is het clubje van Estland en Tsjechië met liberale eerste ministers. Ik weet niet wat er vies is aan die strekkingen, eerlijk gezegd. Dat is alleszins het clubje waarmee een aantal leden van ons halfrond in het Europees Parlement zitten. Het zijn in elk geval democratisch gelegitimeerde partijen en regeringen.

 

Wij horen in het halfrond geregeld dat wij Europese oplossingen moeten vinden. Wel, wij pleiten voor een Europese oplossing. Wij pleiten ervoor, mijnheer de eerste minister, dat u inspanningen zou doen om ervoor te zorgen dat heel Europa meedoet aan een Global Compact for Migration en niet alleen een deel van Europa, niet alleen een deel dat onze visie genegen zou zijn. Als men Europees is, dan hoort Oost-Europa er ook bij.

 

Er wordt gezegd dat de tekst niet bindend is. Als hij effectief niet bindend is, dan stel ik voor dat wij niet gaan.

 

Wat is de zin…(Tumult)

 

Ja, maar u hebt het applaus van de communisten. Daar zou ik mij dan weer voor generen.

 

De voorzitter: U moet stilaan afronden, mijnheer De Roover.

 

01.18  Peter De Roover (N-VA): Wat is er de zin van naar een circus te gaan, waarbij wij met zijn allen in een vliegtuig hopen CO2 uitstoten, en in Marrakech een tekst te ondertekenen of te bevestigen, die, naar het schijnt niet bindend is.

 

Mijnheer de eerste minister: is de tekst bindend of niet? Als hij niet-bindend is, laten wij dan ook gewoon wegblijven. Als hij wel bindend is, dan is er fake news verspreid over de tekst.

 

De voorzitter: U moet afronden, mijnheer De Roover.

 

01.19  Peter De Roover (N-VA): Ten derde, het gaat inderdaad over inhoud. Het gaat over de vraag of legale en illegale migratie nog twee verschillende vormen van migratie zijn. Het gaat over de vraag of wij nog in het Parlement zullen kunnen beslissen hoe wij omspringen met gedwongen uitwijzingen. Het gaat erover of wij in het Parlement nog de ruimte zullen kunnen bepalen waarbinnen gezinsherenigingen kunnen plaatsvinden. Het gaat over die vragen.

 

Ik heb daarnet horen spreken over aucun démocrate en nous sommes des démocrates. Wel, dit is het huis van de democratie, dit is het huis waar het migratiebeleid bepaald moet kunnen worden, dit is het huis waar de soevereiniteit…(Tumult)

 

Ons huis van de democratie staat in Brussel en voorlopig niet in Marrakech.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb de volgende vragen.

 

Ten eerste, zorgt u voor een algemeen Europees akkoord, zodat wij naar een echt Global Compact kunnen gaan, of gaat u voor een splitsing van Europa?

 

Ten tweede, wat is uw antwoord op de vraag of dit akkoord bindend is dan wel of wij in een fuik worden gesleurd, waar morgen de autonomie van dit Parlement wordt betwist en beperkt?

 

Ten slotte, wat is uw antwoord op de vraag of er wel degelijk een onderscheid is en blijft tussen legale en illegale migratie?

 

01.20  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, wij krijgen de laatste tijd inderdaad vaak de vraag of wij de situatie inzake migratie nog wel onder controle hebben. Elkeen van ons krijgt die vraag wel eens. Mensen zijn ongerust dat ons land zou worden overspoeld door illegale migranten. Mensen zijn ook bang wanneer zij op televisie beelden zien van vechtpartijen op verschillende snelwegparkings.

 

Ik heb begrip voor deze gevoelens, maar ik denk dat Europa op dat vlak voor grote uitdagingen staat. Laten wij het onderkennen: illegale migratie is een probleem. Dat plaatst de politiek maar ook het land voor een keuze. Wat zullen wij doen? Zullen wij de angstgevoelens van de mensen aanwakkeren? Zullen wij alles oppoken, denkend dat wij daaruit politiek-electoraal munt kunnen slaan? Of zullen wij het probleem proberen op te lossen binnen Europa en op het internationale forum? Het is immers waanzin om te denken dat ons land dit alleen kan.

 

Welke kant kiezen wij dan als wij zoeken naar dat soort van internationale samenwerking? Voor wie kiezen wij dan? Kiezen wij dan de kant van Orbán, Kurz of Trump? Ik hoor dit hier regelmatig vallen. Of zullen wij samenwerken met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk? En zullen wij inzake migratie proberen samen te werken met de landen van herkomst?

 

Ik ben goed geplaatst om te weten dat er readmissieakkoorden moeten worden gesloten met de landen van herkomst. Net hier zit een grote opportuniteit in het Compact.

 

Mijn fractie heeft een duidelijke kant gekozen, collega's. En uw regering, premier, heeft die kant eigenlijk ook gekozen. Wij kiezen voor samenwerking en wij gaan voor oplossingen. Wie nog altijd blijft beweren dat België in deze de uitdaging kan aangaan en dit alleen kan oplossen, is ofwel naïef, ofwel gewoon te kwader trouw. Naïviteit is iets minder erg, maar ik verdenk ook velen van kwader trouw.

 

Het Compact is geen tekst voor of tegen migratie en het is inderdaad geen bindend verdrag. Het is wel een pleidooi voor samenwerking en coöperatie om migratie beter te kunnen controleren, via het aanpakken van de oorzaken ervan, met buitengrenzen van de Europese Unie, met de strijd tegen de afschuwelijke en verfoeide mensensmokkel en met een terugname van illegalen op ons grondgebied door de herkomstlanden.

 

Dit zijn, voor de vuist, een paar redenen waarom de Open Vld-fractie dit Compact steunt, premier, en waarom wij u met aandrang vragen om naar Marrakech te gaan. Dat was de afspraak in uw regering. Wij hebben kant gekozen: wij zijn tegen het populisme en voor een realistische samenwerking. Ik verwacht in uw antwoord niets anders.

 

01.21  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, la position du MR concernant le Pacte migratoire est claire et bien connue: notre parti soutient le Pacte migratoire qui est négocié depuis près de deux ans et qui sera adopté, à la fin décembre, à New York.

 

Pourquoi le MR soutient-il ce Pacte? Au moins pour cinq raisons essentielles. Tout d'abord, ce Pacte apporte une vision commune, il donne des principes fondamentaux que les États d'origine, les États de transit, mais aussi les États de destination partageront dans le futur. Ensuite, ce Pacte est le fruit d'un travail multilatéral, intergouvernemental pour mieux gérer la problématique migratoire, et le MR est très attaché au processus multilatéral. Ce Pacte fournit également un cadre de référence pour permettre de lutter contre la traite des êtres humains, mais aussi de mettre en place une politique de retour et d'admission plus efficace. En outre, ce Pacte est non contraignant; comme cela a été dit, il s'agit d'un engagement. Enfin, il est respectueux de la souveraineté des États puisque chaque État aura des latitudes pour implémenter ce texte en interne. Voilà donc les cinq raisons pour lesquelles le MR soutient ce Pacte. Que cela soit très clair!

 

Monsieur le premier ministre, pourriez-vous nous rappeler les procédures, les étapes importantes qui ont été franchies durant ces deux dernières années dans le cadre de ce dossier? Pourriez-vous également nous donner l'état d'avancement des consultations des différentes autorités belges fédérales, mais aussi internationales? Pourriez-vous rappeler la position des autres États membres? Pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas encore en mesure de donner son accord aujourd'hui? Quel serait l'impact d'une remise en cause de ce Pacte pour les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination?

 

01.22  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous avons, enfin, entendu la voix des représentants de  la majorité à propos du Pacte pour les migrations.

 

C'est un sujet essentiel qui concerne la vie de centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Il convient d'en débattre ici, dans ce Parlement, plutôt que par presse interposée et par le biais de caricatures. Ce sujet est trop sérieux pour se limiter à des propos aussi réducteurs que ceux de M. De Roover: "Il n'existe qu'en anglais. Il n'est pas contraignant. Il n'y a donc aucune raison de se rendre à Marrakech."

 

Monsieur le premier ministre, reprenons le débat où nous l'avons laissé mercredi passé.

 

Vous nous aviez indiqué que ce texte avait été travaillé pendant deux ans avec les autres pays et les entités fédérées, qu'il avait fait l'objet d'une concertation et d'un accord en Belgique. Vous aviez confirmé que vous aviez donné la parole de notre pays pour le signer, le 27 septembre devant les Nations Unies. Mais vous aviez également dit que, comme certains pays, vous hésitiez. En d'autres mots: "Je voudrais bien mais la N-VA ne veut pas. Nous verrons bien."

 

Entre-temps, le franc est tombé au MR. Vous avez envoyé vos estafettes, MM. Clarinval et Miller, s'exprimer dans la presse et affirmer que votre partenaire de majorité courait, depuis 2014, après le Vlaams Belang et que votre gouvernement risquait de le faire aussi. "On ne va pas se lancer dans la course au populisme pour faire plaisir à la N-VA", disait ce matin dans la presse M. Clarinval, pour ceux qui ne l'ont pas lu.

 

Quoique tardive, cette prise de conscience est peut-être salutaire. Nous le verrons. Mais que de dégâts en attendant pour la crédibilité de notre pays, pour la solidité de nos institutions, pour la place de la Belgique dans le concert des Nations, pour la pérennité de notre modèle de concertation et de sécurité sociale, par rapport à l'urgence des défis climatiques, environnementaux et humanitaires!

 

Quel camp allez-vous choisir? Celui des courageux et des visionnaires ou celui des peureux et des populistes? Telle est la question qui se pose.

 

Ce Pacte, allez-vous le signer? Avec ou sans la N-VA? Dans ce Parlement, il y a manifestement une majorité qui le soutient et un texte, que nous avons déposé avec Ecolo-Groen, qu'il suffit de voter.

 

Simplement, monsieur le premier ministre, après la prise de conscience de vos errements, passez de la parole aux actes et signez ce Pacte!

 

01.23 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, migratie is een ingewikkelde, complexe uitdaging. We zijn ervan overtuigd dat het inzake migratie nodig is om te kiezen voor een duidelijke en sterke aanpak. Dat is de keuze geweest van de federale regering vier jaar geleden, met een duidelijk engagement en met een sterk regeerakkoord.

 

C'est le choix de ce gouvernement. Nous sommes déterminés à assumer pleinement nos responsabilités et nos devoirs, qui relèvent en large part du droit international. Nous l'avons fait en augmentant de manière substantielle le nombre de visas humanitaires, en assumant de manière nécessaire et adéquate les conséquences de cette crise des migrations à laquelle nous avons été confrontés, et en veillant en permanence, dans les enceintes européennes et internationales, à défendre cette conviction pour une politique ferme et humaine.

 

Humaine, parce que compatible avec les règles fondamentales de l'humanité et du droit international. Ferme, parce que nous n'acceptons pas une forme d'angélisme ou de laxisme. Nous pensons effectivement que la migration exige des frontières surveillées, des frontières contrôlées, et des partenariats avec les autres pays en Europe et hors d'Europe. Cette question relève donc non seulement de la souveraineté de ce Parlement – cela a été dit – mais également de la coopération européenne et internationale. C'est un premier point.

 

Ten tweede, ik heb de kans gehad al een paar keer te bevestigen dat er de voorbije twee jaar op internationaal niveau, in het kader van de VN, een niet-bindend proces is opgestart. Men kan erover discussiëren welke gevolgen dat heeft op het nationaal beleid van België en van andere Europese landen. Maar zowel in de Engelse als in de Nederlandstalige versie van de tekst staat uitdrukkelijk dat hij niet bindend is.

 

Bovendien bevat hij, in mijn ogen, belangrijke elementen conform de principiële doelen van ons regeerakkoord.

 

Un certain nombre de points qui figurent comme objectifs inscrits dans ce projet de texte, un projet de résolution et non un projet de traité, monsieur Calvo, sont conformes à l'accord de gouvernement et compatibles avec celui-ci. Par exemple, il est écrit dans ce texte que l'on doit davantage s'attaquer aux causes profondes de la migration. C'est évidemment un point largement partagé, selon moi, au sein de la majorité et probablement aussi au sein de l'opposition.

 

Lorsqu'on y lit cette ambition de se mobiliser davantage pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains qui exploitent la misère, le malheur, la pauvreté et les drames, c'est une conviction qui est largement partagée et c'est le sens de l'action qui est menée depuis quatre ans par le gouvernement pour multiplier les actions afin de lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Certains dans l'opposition, parfois, nous ont d'ailleurs reproché cette fermeté pour tenter de combattre ce type de méthode et de mécanique.

 

Dans ce texte, il y a, par exemple, un ancrage pour favoriser demain, à partir d'un texte qui n'est pas juridiquement contraignant, même si des débats restent encore ouverts à ce propos, des coopérations avec des pays en dehors de l'Europe qui ont des politiques de retour et de réadmission.

 

Het terugkeerbeleid is van cruciaal belang. We hebben dat vastgesteld in een ander moeilijk aspect van migratie, namelijk de transmigratie. We hebben vastgesteld, met vaak harde kritiek van de oppositie, dat een effectief terugkeerbeleid van cruciaal belang is om efficiënt te werken op het niveau van de federale regering.

 

Il y a là un cadre qui, je le pense, permet de progresser dans ce domaine.

 

Mijn mening is bekend en u hebt die herhaald. In de loop van september heb ik een duidelijke mening uitgedrukt in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat is een feit.

 

J'ai exprimé mon point de vue en son temps à ce propos.

 

Quelle est la situation depuis quelques semaines? Je vais être très clair. Depuis lors, c'est vrai – mais pas seulement en Belgique ni uniquement au sein du gouvernement et du Parlement fédéral, mais également dans la plupart des autres pays européens, comme cela fut rappelé à juste titre –, des questions ont été soulevées, des débats ont eu lieu, des hésitations ont été exprimées, des objections ont été émises au sujet de ce texte.

 

La responsabilité politique d'un premier ministre ne consiste pas à se laisser intimider par un énième effet de tribune ou de manche, mais à mener le débat sur le fond, en objectivant les arguments et en tentant d'y discerner le vrai du faux. Voilà la responsabilité politique et l'autorité morale de ma fonction telle que je la conçois, monsieur Laaouej. Il faut garder son sang-froid et pouvoir faire preuve de sérénité, quand d'autres perdent leur calme. Il convient de veiller à rester concentré sur le fond, les faits et les réalités.

 

Wat is de beslissing van de federale regering en de vier partijen die haar steunen? Wij hebben duidelijk gekozen voor het volgende tweesporenbeleid de komende dagen.

 

Ten eerste, zullen wij voortwerken op de argumenten en de feiten, zoals gezegd door de heer Verherstraeten. Daarbij zullen wij ons buigen over de vragen wat er in de tekst staat, wat de gevolgen ervan zijn en wat de mogelijkheden zijn en welke niet om met een dergelijke tekst bijkomende resultaten te boeken voor een beter en efficiënter beleid inzake migratie.

 

Sans populisme ni angélisme! C'est le premier point.

 

Ten tweede, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat multilateralisme een fundamenteel kader is - dat is geen verrassing -, zijn wij zo geëngageerd op Europees en internationaal niveau, met als positief gevolg trouwens dat ons land werd verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN.

 

Et c'est précisément, chers collègues de la majorité et de l'opposition, parce que nous croyons dans cette dimension multilatérale que nous ne pouvons pas refuser de voir ce qui se passe dans d'autres pays européens.

 

D'où le deuxième point important: nous travaillons jour après jour – et nous allons poursuivre notre tâche – avec nos homologues européens – qui, en ce moment même, participent au même type de discussion – sur ce texte et sur la manière de gérer efficacement la question de la migration. Nous délibèrerons le moment venu.

 

Enfin, je tiens à être très clair. Je mesure bien la responsabilité de ma fonction. Je l'ai bien mesurée voici quelque temps lorsqu'il s'est agi de défendre un autre accord international fondamental pour notre pays et pour l'Europe: je veux parler du CETA. J'étais alors totalement mobilisé quand je fus confronté à des effets de tribune et à des leçons de morale. Ma mobilisation fut couronnée de succès, comme en témoigne la hausse du taux de nos exportations – à savoir, 57 % –, à la suite de la signature de cet accord. Je me souviens encore des accusations tragiques qui furent lancées à cette époque. J'ai fait preuve alors d'une détermination implacable et d'une conviction extrêmement forte. 

 

Au sein du gouvernement, nous allons nous donner les moyens de poursuivre le travail sur le fond et en examinant les arguments, mais je mesure bien la hauteur de ma responsabilité personnelle dans ce dossier ainsi que le sens du message que j'ai adressé en septembre dernier aux Nations Unies. Je suis déterminé à faire en sorte que l'image et la crédibilité de la Belgique, de même que l'efficacité de notre politique de migration, constituent une réalité. Et je m'y engage.

 

01.24  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, ik keek even naar de collega's om mij van de correctheid te vergewissen, maar wij hebben niet gevraagd wat uw persoonlijke mening is. Wij hebben u gevraagd wat de positie van uw regering is. Dat is wat men aan een eerste minister vraagt. Aan een professor, aan een parlementslid, aan een journalist kan men vragen wat hij of zij vindt van het VN-migratiepact. Aan de eerste minister wordt gevraagd wat de regering vindt van het VN-migratiepact!

 

U hebt de heer De Roover gezien. Hij zal u niet meer overtuigen. De N-VA is nog nooit zo diep gezakt als vandaag. Ze heeft zelfs een pleidooi gehouden om thuis te blijven. Men zegt zelfs letterlijk in uw gezicht dat u, als u naar de VN trekt, dat vervuiling is gelet op de CO2-uitstoot en dat dat geen waarde heeft. U als eerste minister laat zich hier in een vol huis op die manier vernederen, aan de vooravond van onze deelname aan de VN-Veiligheidsraad?

 

Ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat onze eerste minister niet gewoon tegen de N-VA zegt: basta, het is gedaan. Wij leven niet in een N-VA-dictatuur. Wij leven inderdaad, mijnheer De Roover, in het Huis van de Democratie. Collega's, in een zaak had de heer De Roover wel gelijk. Met een zaak was ik het wel eens. Dit is het Huis van de Democratie.

 

Mijnheer de eerste minister, dit is het Huis van de Democratie, waar volksvertegenwoordigers zich kunnen uitspreken. De meerderheid, uw eigen regeringspartij heeft alle moeite van de wereld gedaan om vandaag niet over ons voorstel van resolutie te stemmen. U verplicht mij om nog verder te gaan.

 

Bij monde van artikel 54 dient onze fractie hier en nu bij de Kamervoorzitter een ordemotie in, een ordemotie die niet toelaat om volgende week te stemmen, die niet gaat wachten tot het studiebureau van Charles Michel nog meer juridische teksten heeft geschreven. Die ordemotie, mijnheer de eerste minister, laat het Parlement toe om zich hier en nu uit te spreken. Dat is wat het Parlement vandaag moet doen.

 

U hoeft niet te vertrekken, want ik koppel daar nog een andere motie aan. Ik wil dat u hier blijft. Ik wil dat u het debat volgt. Ik wil een eerste minister, in de plaats van een volgeling van de heer De Roover. Ik vorder u dus op, volgens artikel 50 van het Reglement, om het debat bij te wonen, wanneer het Parlement zich hier en nu uitspreekt over het VN-migratiepact. Die cinema heeft lang genoeg geduurd.

 

Laten wij daarover stemmen. Ik ben benieuwd naar de uitslag.

 

01.25  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, er is geen regering meer en er is ook geen meerderheid meer. Ik steun de woorden van mijn goede vriend Peter De Roover, die de eerste minister terecht gezegd heeft dat hij thuis moet blijven. Ons Parlement staat inderdaad in Brussel en niet in Marrakech.

 

Dames en heren van de regering, dames en heren parlementsleden, neem uw verantwoordelijkheid en durf de stemming naar het Parlement te brengen, net zoals men dat in Zwitserland zal doen. Dames en heren, Winston Churchill wist het al: "Never waste a good crisis". Dit is een crisis en het is een serieuze crisis over een fundamenteel onderwerp, waarbij we het verschil kunnen maken en voor een keer kunnen luisteren naar de burger in plaats van naar de Europese politieke elite.

 

Dat betekent dat we onze soevereiniteit niet overboord gooien maar beschermen; dat betekent dat we onze grenzen niet open zetten maar ze sluiten; dat betekent dat we immigratie niet bevorderen en faciliteren maar afremmen en stoppen; dat betekent illegaliteit niet gedogen maar ervoor zorgen dat ze bestraft wordt en hard wordt aangepakt. Mijnheer de premier, als we niet willen dat Charleroi en Luik, Brussel, Gent en Antwerpen Marrakech worden, dan moeten we het pact van Marrakech niet ondertekenen en nooit goedkeuren.

 

Keur het pact niet goed en luister voor een keer niet naar de N-VA, zelfs niet naar Vlaams Belang, Viktor Orbán of de Amerikaanse president Trump. Luister naar het volk. Het volk zal u zeggen dat het dat pact niet lust, dat het de massa-immigratie niet lust en dat het veilige en dus gesloten grenzen wil. Neen aan Marrakech!

 

01.26  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous prétendez être clair. Après votre intervention, rien n'est plus obscur! On ne sait toujours pas si, fidèle à l'engagement que vous avez pris à la tribune des Nations Unies, vous irez signer le pacte de Marrakech. On n'en sait toujours rien. C'était pourtant l'objet de nos questions. Pas de réponse!

 

Par contre, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que vous n'êtes toujours pas décidé à mettre au pas ceux qui, au sein de votre gouvernement, assument sans vergogne, sans scrupule, sans pudeur, le fait d'être le véhicule de l'extrême droite. Je le répète, l'intervention des partis d'extrême droite à cette tribune montre clairement qu'aujourd'hui, votre gouvernement est pollué par des gens qui ont tourné le dos aux valeurs de droits de l'homme, au droit international et au minimum de respect que l'on doit avoir, comme démocrate, pour la vie humaine. C'est cela aujourd'hui l'enseignement de notre débat.

 

Monsieur le premier ministre, j'ajoute que vous avez fait l'inventaire d'un certain nombre de principes repris dans le pacte de Marrakech. Mais nous vous suivons sur votre compréhension de ce pacte. Comme vous l'avez rappelé, il n'est effectivement pas contraignant. Par contre, c'est un acte posé par le concert des nations, par celles et ceux qui, dans le monde, considèrent qu'il y a le chemin de la régression, le chemin de ceux qui ne veulent pas entendre parler des droits de l'homme. Certains, au contraire, considèrent que c'est ce qui fonde notre civilisation.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez encore la possibilité aujourd'hui de réaffirmer le camp que vous choisissez et d'arrêter celles et ceux qui veulent polluer votre action politique par des considérations qui, malheureusement, nous rappellent les heures sombres de notre histoire.

 

01.27  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le premier ministre, je n'ai rien entendu dans votre réponse concernant nos concitoyens. À croire qu'ils ne font pas partie de vos préoccupations! Monsieur le premier ministre, tenez compte du malaise de vos concitoyens! Tenez compte aussi d'un sondage qui disait qu'en Wallonie, trois Wallons sur quatre ne se sentent plus chez eux! Nos concitoyens considèrent que toute personne qui vient chez nous et qui contribue à la richesse de notre pays est la bienvenue. Par contre, ces mêmes personnes refusent que leurs droits aux prestations sociales, pour lesquels elles ont cotisé toute une vie, soient réduits parce que le nombre de bénéficiaires de ces prestations sociales est supérieur à celui des personnes qui y contribuent. Pensez-y!

 

01.28  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, votre gouvernement est profondément divisé. Cela est apparu ici très clairement. La position de la N-VA a été répétée. Elle est sans équivoque, alors que la vôtre, à l'inverse et à l'image de la semaine dernière, est de nouveau un exercice de contorsion politique. En effet, que nous dites-vous aujourd'hui, monsieur le premier ministre? Vous nous dites que votre responsabilité est d'examiner sérieusement et objectivement ce pacte. Mais qu'avez-vous fait avant d'aller à l'ONU? Vous êtes allé y déclarer que vous alliez le signer sans l'avoir examiné? Vous vous retrouvez aujourd'hui à examiner un texte en profondeur alors que vous vous êtes déjà engagé à l'ONU. C'est une drôle de responsabilité de premier ministre! 

 

Vous nous expliquez par ailleurs que vous devez concerter au niveau européen. Vous auriez peut-être pu y penser avant, parce que les travaux ne datent pas d'aujourd'hui. Votre réponse est étonnante! Elle apparaît évidemment comme une manœuvre pour vous en sortir et pour éviter de choisir votre camp, monsieur le premier ministre! Aux partis de votre majorité qui ont soutenu le camp des démocrates – nous l'avons clairement entendu du côté du CD&V, de l'Open Vld et, un plus discrètement, du côté du MR –, je dis: Appelez votre premier ministre à choisir votre camp, celui des démocrates et surtout pas celui des populistes ni celui de l'extrême droite!

 

01.29  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, van de heer De Roover hebben we daarnet gehoord dat de tekst van het migratiepact alleen in het Engels zou bestaan. Ik heb de tekst echter in het Frans en er bestaan versies in – uiteraard – het Engels, het Arabisch en het Chinees. Er bestaat een vertaling in verschillende officiële talen. Mijnheer de eerste minister, u hebt gezegd dat er ook een vertaling in het Nederlands is. Moeten wij dan veronderstellen dat uw staatssecretaris met u over die tekst gediscussieerd heeft zonder over de Nederlandse vertaling ervan te beschikken?

 

C'est vraiment incroyable. Il s'agit vraiment de fake news. Sur un tel sujet, c'est vraiment incroyable. Cela a été traduit dans toutes les langues officielles de l'ONU et, évidemment, au niveau des services belges. Nous voyons bien quel est le but ici.

 

Monsieur le premier ministre, j'attendais une réponse claire de votre part. Nous n'avons pas eu de réponse claire. Vous avez donné votre avis personnel de premier ministre. Chaque semaine, le président nous rappelle que le gouvernement est solidaire et que chaque membre du gouvernement s'exprime au nom de tout le gouvernement. Monsieur le président, avez-vous entendu cela, aujourd'hui? Moi, je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu un premier ministre qui parlait tout seul, pour lui-même, en son nom propre. Or nous voulions une réponse du gouvernement.

 

La raison est claire: c'est le contenu de ce texte. C'est cela qui vous dérange. Le texte est assez clair. Par exemple, l'objectif de sauver des vies et de mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus. Cela dérange évidemment un secrétaire d'État qui attaque l'organisation Médecins sans frontières, qui veut sauver des migrants. C'est cela qui dérange dans ce texte.

 

Ce débat n'est pas que formel. Il y a une question de fond: voulons-nous une politique humaine? Ou rejoignons-nous M. Francken dans son but de construire des camps en Tunisie, un pays de 11 millions d'habitants, pour y renvoyer les gens et les y laisser crever dans des camps? C'est cela, le débat! La communauté des Nations doit trouver des alternatives aux solutions des populistes de droite. Monsieur le premier ministre, j'aurais espéré une réponse un peu plus courageuse aujourd'hui.

 

01.30  Meryame Kitir (sp.a): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de premier. Uw antwoord heeft duidelijk gemaakt dat u een probleem hebt in uw regering. U hebt het beleid verdedigd dat u hebt gevoerd. U hebt het internationale beleid verdedigd, maar u hebt niet met een simpele ja of neen kunnen antwoorden op de vraag of u het pact zult ondertekenen.

 

In uw verdediging hebt u zich een paar keer tot de oppositie gericht, maar de oppositie in dit dossier zit in uw regering, mijnheer de premier. Dat is uw probleem. U hebt een probleem in uw regering, maar u danst om het dossier heen. Elke dag dat er onduidelijkheid blijft bestaan over uw positie, of u wel of niet zult tekenen, is een dag waarop ons land aan geloofwaardigheid verliest. De heer De Roover heeft de aanzet al gegeven. Wij leven in een democratisch land. Als u een meerderheid wilt hebben, kom dan naar de Kamer. U hebt hier een meerderheid om het pact te ondertekenen. Wij kunnen dan de polemiek stoppen. U hebt zelf opgeroepen om het populisme te bestrijden. Stop het geruzie. Stop deze polemiek. Zorg ervoor dat het pact getekend wordt, zodat wij allemaal opnieuw over de problemen van de mensen kunnen praten.

 

01.31  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, Houston, we have a problem, a big problem.

 

Het is heel duidelijk. Ik hoorde zeggen dat er nog twijfels waren. Ik heb die twijfels niet gehoord. Ik hoorde zeggen dat er verder gewerkt zal worden op de argumenten. De regeringsbeslissing is dus al bekend. Beste Theo, ik raad u aan om naar de fitness te vertrekken om uw spieren te trainen, ofwel om de valiezen van de premier naar Marrakech te dragen ofwel om uw valiezen te pakken en uit deze regering te stappan, als u uw gezicht nog wil redden.

 

Mijnheer de premier, het gaat hier niet over het bindend of niet-bindend karakter. Het gaat erom of het pact al dan niet vrijblijvend is. Internationale rechtscolleges hebben ondertussen ons migratierecht al serieus hervormd. Dat hebben zij allemaal gedaan op basis van teksten zoals het migratiepact dat vandaag voorligt. Pushbacks bijvoorbeeld zijn verboden, want zij worden ondertussen beschouwd als een collectieve uitwijzing. Zelfs het gebruik van extreem geweld om een grens over te steken vormt blijkbaar geen beletsel meer om toch zijn rechten te kunnen vrijwaren. Dat blijkt uit een recente uitspraak in het kader van de Spaanse exclaves in Noord-Afrika.

 

Wij moeten een serieus debat voeren, collega's, want rechters van een internationale instelling hoeven geen verantwoording af te leggen. Wij hebben een debat over de soevereiniteit van ons land nodig. Het is daar hoog tijd voor. Wij hebben ondertussen twee jaar verloren door een gebrek aan dossierkennis, maar denk eraan dat er al een volgend pact voor de deur staat – het pact van de vluchtelingen – en dat er nog meer op ons afkomen. Laat ons die zaken alstublieft op voorhand grondig bespreken in het Parlement, zodat wij discussies als die van vandaag niet meer hoeven te voeren.

 

01.32  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb naar ieder van u aandachtig geluisterd.

 

Ik was wel enigszins verrast toen mijn goede collega De Roover de vraag stelde of het pact al dan niet bindend is. U hebt daar antwoord op gegeven, mijnheer de eerste minister, maar dat antwoord was al gegeven. Het antwoord was gegeven in het Parlement op 25 april door staatssecretaris Francken.

 

Ik citeer: "Wij steunen het voornemen om te komen tot een ordentelijke, legale migratie, gestoeld op rechten en met inachtneming van de soevereiniteit van elke staat. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen."

 

Nu komt het: "Wij staan achter het niet-dwingend karakter van de GCM, dat een strikt opvolgingsmechanisme moet garanderen." De staatssecretaris zei het zelf!

 

Ik was nog onaangenamer verrast toen ik de vraag hoorde opwerpen, als het migratiepact niet-bindend is, waarom we het dan zouden gaan ondertekenen. Gelukkig zijn in de geschiedenis van ons land al veel regeringsleden naar het buitenland getrokken, ook om intentieverklaringen te ondertekenen over diverse beleidsdomeinen heen. Dat is ook niet de mening van sommige regeringsleden. De verklaring van Marrakech is een intentieverklaring van mei 2018 en die tekst is niet-bindend. Mijnheer de premier, nochtans hebben onder andere verschillende van uw ministers die tekst ondertekend en daar sta ik volstrekt achter. Ook al is een verklaring niet-bindend, dan nog kan de ondertekening ervan voordelig en waardevol zijn.

 

Na de ondertekening van de verklaring van Marrakech vond ik op de website van de N-VA-fractie een verklaring van de staatssecretaris. Ik citeer: "Want wie denkt of rondbazuint dat Europa gewoon op zijn eentje het probleem van illegale migratie en illegaal verblijf kan oplossen, die dwaalt. Enkel via een intensieve nabuurpolitiek kunnen wij resultaten behalen." Mijnheer de staatssecretaris, ik ben het volledig met u eens.

 

De voorzitter: Mijnheer Verherstraeten, u moet afronden. U hebt uw spreektijd al zwaar overschreden.

 

01.33  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik rond af.

 

Collega's, ik vraag mij af wat er sedertdien veranderd is. De teksten zijn, in de ultieme fase, zelfs nog een beetje verstrengd. Wat is er dan veranderd na de ondertekening van die tekst, wat is er veranderd na de verklaring van de premier in New York? Ik bedoel niet wat er veranderd is in Hongarije, onder Orbán, of in sommige andere landen, maar wel vraag ik wat er inhoudelijk veranderd is. Als er inhoudelijk inderdaad iets veranderd is, dan ben ik altijd bereid om naar die argumenten te luisteren en dan wil ik daarover spreken en naar oplossingen zoeken. Als er een interpretatieve verduidelijking nodig is, dan zorgen we daarvoor.

 

De voorzitter: Mijnheer Verherstraeten, u moet nu uw betoog stoppen.

 

01.34  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de premier, een migratiepolitiek veronderstelt rechten en plichten. Voor onze fractie moeten die in evenwicht blijven.

 

01.35  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is een interessante namiddag.

 

Les 1: voor de linkerzijde is het absoluut niet belangrijk dat de mensen in hun eigen Nederlands worden geïnformeerd. De discussie moet niet door de bevolking worden gevoerd. Die zal wel highbrow worden gevoerd door een bepaalde intellectuele elite waartoe sommigen zich rekenen.

 

Wel, voor ons is dit een brede discussie waard en dus dient ook de bevolking breed te worden geïnformeerd. Wij draaien de burgers de rug niet toe.

 

Les 2: aardig wat fracties - en wie zich aangesproken voelt, die moet zich dan maar aangesproken voelen - hebben hier vandaag het idee van het streven naar spreken met één Europese stem verdronken. Het is voor hen onbelangrijk of Oost-Europese democratieën meegaan in een bepaalde gedachtegang, want dan worden ze populistisch genoemd, met een misprijzen voor de Europese kiezer dat mij het schaamrood naar de wangen doet stijgen.

 

De eerste minister heeft opgeroepen tot een partenariaat en dat doe ik opnieuw. Mijnheer de eerste minister, zult u een bruggenbouwer zijn of zult u de bezegelaar worden van de splitsing van Europa, zoals de linkerzijde dat vandaag wenst?

 

Dat is de vraag die vandaag op tafel ligt. Breekt u met de traditie van dit land om in Europa bruggenbouwer te zijn of maakt u daaraan vandaag een einde?

 

Dat is de vraag waarop de linkerzijde al een antwoord heeft gegeven, namelijk scheidt u van Oost-Europa, duw Oost-Europa weg. Dat is niet onze Europese overtuiging.

 

Les 3: wanneer het gaat over het zoeken naar internationale oplossingen en naar internationale contacten, zit de kampioen van de internationale afspraken in dit halfrond. Het is Theo Francken, die met diverse staten akkoorden heeft gesloten in een sfeer van overleg en realisme.

 

Dat is waarvoor wij ook vandaag pleiten, want het volstaat niet om op een akkoord het woord internationaal te kleven om dan meteen te zeggen dat het een uitstekend akkoord zou zijn.

 

Volgende les, dit is het huis van de democratie, daarover zijn wij het eens.

 

(…): (…)

 

01.36  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Van Rompuy, het is inderdaad vrij historisch dat u dit keer wel tot de meerderheid behoort, dat is deze legislatuur nog maar zelden gebeurd.

 

De voorzitter:  Mijnheer De Roover, u moet nu écht afronden.

 

01.37  Peter De Roover (N-VA): Geachte collega's, dit is een huis van de democratie, behoudt het als een huis van de democratie. Zorg ervoor dat u dat privilege niet te grabbel gooit

 

Laatste les, en dit is een basisles in de politiek.

 

Mijnheer de eerste minister, u bent het hoofd van de regering. Dat betekent dat u ook alleen maar kunt optreden in naam van de regering, dus in naam van de vier coalitiepartijen. Onze fractie geeft u de ruimte om ons te overtuigen. Tot vandaag blijven er fundamentele vragen. Wij wensen daarop een antwoord. (Tumult) Tot dat ogenblik kan u als premier maar optreden in naam van de vier.

 

01.38  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik ga niet polemisch zijn, ik ga teruggaan tot de essentie van hetgeen u zei, mijnheer de eerste minister. Het was een goede zaak om even een overzicht te geven van alle stappen die in de voorbije weken, maanden, jaren zijn gezet om te komen tot deze tekst. Ik volg u wanneer u vandaag zegt dat u er alles aan gaat doen om te trachten op vragen die niet alleen in ons land maar in vele landen van de Europese Unie worden gesteld, op een effectieve manier een antwoord te geven. Daarvoor krijgt u van mij de ruimte.

 

Ik weet natuurlijk dat de verhitting van het debat ook in andere Europese landen aan de gang is. U doet er best aan om naar Marrakech te gaan met een zo eensgezind mogelijk Europees front. Collega's, in andere debatten praten wij niet over de VN, dan praten wij over de Europese Unie en zeggen wij dat de Europese Unie op het vlak van migratie gewoonweg meer uniformiteit aan de dag zou moeten kunnen leggen. Daar zijn we ook nog van verwijderd met de procedures, het readmissiebeleid enzovoort. Dat u die oefening maakt in overleg met de EU-partners begrijp ik.

 

Ten tweede, Ik weet welke fiats en goedkeuringen er op voorhand gegeven zijn. Namens Open Vld zou ik dus toch willen zeggen dat aan elk proces ooit een einde komt. Er komt een ogenblik dat u namens de Belgische regering effectief uw verantwoordelijkheid zal opnemen. U heeft heel duidelijk gezegd, op basis van wat u een aantal maanden geleden wist, waartoe u zich verbonden heeft in uw toespraak voor de Verenigde Naties. Dit is voor mij geen fait divers, maar dit heeft een enorme politieke betekenis voor mij. In een democratie en in een systeem van meerderheid en oppositie neemt de regeringsleider op een bepaald ogenblik een houding aan. Wij steunen u daarin.

 

Ik heb goed geluisterd naar de andere meerderheidsfracties. Voor u, voor mij en voor de Open Vld-fractie was uw verklaring voldoende. Elke fractie van uw meerderheid zal op het gepaste moment haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. Laat dit duidelijk zijn. Op een bepaald ogenblik is er de deadline. U mag handelen zoals u dat hier heeft aangekondigd. Ik heb er geen enkele moeite mee dat u in tussentijd overleg heeft met Europese landen om te komen tot een zo eensgezind mogelijk standpunt, maar voor ons is het duidelijk dat u die verklaring effectief zal ondertekenen. U zal naar Marrakech gaan, met de steun van de Open Vld-fractie als meerderheidsfractie. Elke meerderheidsfractie zal op dat ogenblik haar verantwoordelijkheid moeten opnemen.

 

01.39  David Clarinval (MR): Monsieur le président, chers collègues, pour ce qui nous concerne, la réponse du premier ministre était très claire. Nous avons évidemment confiance … (Hilarité sur les bancs)

 

Vous étiez très nombreux à ne pas l'avoir compris! Nous allons vous l'expliquer!

 

Nous soutenons donc le gouvernement car nous avons confiance dans sa capacité à dialoguer et à trouver des accords au niveau européen.

 

Au mois de septembre, 27 pays européens ont marqué leur accord sur ce texte. Aujourd'hui, un dialogue est entamé. Il faut que le gouvernement s'inscrive dans ce dialogue et trouve un consensus le plus large possible, comme l'a dit le premier ministre. En la matière, les choses sont donc très claires.

 

En revanche, je suis un peu inquiet quand j'entends, par exemple, les propos tenus, à cette tribune, par le PTB qui accuse le gouvernement d'être responsable des morts en Afghanistan. Ce genre de propos est complètement irresponsable et je ne pouvais pas ne pas réagir. Je suis également un peu las d'entendre les propos d'Ecolo-Groen, du PS et du cdH qui, chaque semaine, font feu de tout bois, à cette tribune, et font preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. Chaque semaine, depuis quatre ans, ils utilisent tous les dossiers pour assouvir leur plus grand fantasme, à savoir faire tomber ce gouvernement.

 

Je pense, chers collègues de l'opposition, que vous allez encore être déçus!

 

01.40  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, le monde est à un tournant et nous devons choisir notre camp.

 

Ayant bien lu l'une de vos plus fines lames, M. Miller, qui indiquait, ce matin, à la presse que c'est le MR qui fixe la ligne de ce gouvernement, nous avions beaucoup d'espoir à l'idée de vous entendre, aujourd'hui, pour clarifier la position du gouvernement et pour prendre une position de pointe. Mais, manifestement, vous continuez à reculer en prétendant devoir réétudier un texte sur lequel vous avez travaillé pendant deux ans et que vous avez approuvé par vos mots à la tribune des Nations Unies.

 

La législature qui se terminera dans six mois a abîmé l'image de la Belgique et nous a fait reculer sur des objectifs essentiels: les objectifs du Millénaire, ceux fixés par l'Europe en matière de lutte contre la pauvreté, et nos objectifs climatiques. Je ne pense pas que vous pourrez sauver votre bilan avec le vote de ce Pacte, mais vous pourrez à tout le moins l'améliorer.

 

Nous vous demandons, au nom du rôle historique de la Belgique en matière diplomatique et internationale, dans l'objectif de contribuer à des solutions humaines efficaces face au phénomène des migrations, de signer ce Pacte. Nous avons préparé, avec le groupe Ecolo-Groen, plusieurs textes pour vous y aider. Hier, en Conférence des présidents, nous avons proposé que, par consensus, ces textes puissent être mis à l'ordre du jour de la commission des Relations extérieures la semaine prochaine, pour que l'on puisse se compter, pour que la démocratie puisse s'exprimer ainsi que la majorité de ce Parlement, manifestement réunie autour de ce vote. Vous l'avez, à ce stade, refusé. Il est encore temps de changer d'avis et de remettre la Belgique dans la position qu'elle n'aurait jamais dû quitter: celle d'un pays qui, sur le plan international, contribue à des solutions équilibrées et au vivre-ensemble mondial dans le respect des plus faibles.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Ordemoties

Motions d'ordre

 

De voorzitter: Collega's, ik heb van de heer Calvo een eerste ordemotie ontvangen, waarvan de tekst luidt als volgt: "Na het debat en het antwoord van de premier, beslist de Kamer het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondersteunen." Ik moet u zeggen dat dit een motie is die de Kamer ertoe oproept een uitspraak ten gronde te doen. Dit is echter geen ordemotie en bijgevolg is ze onontvankelijk.

 

Ik heb een tweede ordemotie ontvangen, waarvan de tekst luidt als volgt: "Het Parlement beslist om meteen over te gaan tot de bespreking van de resolutie over het VN-migratiepact." Dit is wel een ordemotie, ze wordt bijgevolg ontvankelijk verklaard en overeenkomstig de bepalingen van het Reglement zal ze op een nuttig moment worden besproken.

 

Een derde tekst, een vordering, werd ingediend door de fractie Ecolo-Groen, op basis van artikel 50, over het vorderen van de aanwezigheid van de regering, die luidt als volgt: "Het Parlement vraagt de aanwezigheid van de eerste minister bij de bespreking." Ik neem aan dat het de bespreking betreft van de resolutie waar wij het net over hadden. Ook dat is op dit moment geen probleem, want de eerste minister is aanwezig. Dit is dus vrij simpel. Afhankelijk van de uitspraak over de tweede – ontvankelijk verklaarde – ordemotie, zullen wij zien of wij deze eis moeten toepassen of niet.

 

01.41  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik dank u alvast voor het ontvankelijk verklaren van mijn ordemotie. Ik wens deze ordemotie ook toe te lichten en daarvoor gebruik te maken van mijn spreekrecht ter zake.

 

De voorzitter: Dat mag u doen op het moment dat deze ordemotie wordt besproken. Eerst zullen wij echter de mondelinge vragen afwerken. Ik zal het Reglement toepassen, dat letterlijk bepaalt dat de ordemotie zal worden besproken "op een nuttig moment." Dat is dus na de mondelinge vragen.

 

01.42  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, u weet dat ik nogal geduldig ben. Voor mij is het dus oké om de ordemotie later te bespreken. Ik wil de eerste minister echter wel vragen om daarbij aanwezig te zijn, gelet op artikel 50 van het Reglement. Als de eerste minister de bespreking niet wenst bij te wonen, dan denk ik dat wij naar een bijzonder uitgebreide procedureslag gaan. Dat zou het inhoudelijke debat laten ondersneeuwen en dat lijkt mij niet de bedoeling te zijn. Ik zou de eerste minister daarover dus willen bevragen. Dan wil ik het toelichten van mijn ordemotie gerust nog even tussen haakjes plaatsen.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, eerst zullen de mondelinge vragen worden afgewerkt want er zijn er nog behoorlijk veel. De mondelinge vragen hebben voorrang. Daarna zullen wij terugkomen op wat u hebt ingediend. Dat moge duidelijk zijn.

 

01.43  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, het heeft niet veel zin dat u nog verder aandringt want nu doen wij voort met de mondelinge vragen.

 

01.44  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb mij neergelegd bij de latere bespreking van deze ordemotie, maar de eerste minister heeft net ostentatief aangegeven, door met het hoofd te schudden, dat hij die bespreking niet wenst bij te wonen. Bijgevolg wens ik mijn ordemotie nu toe te lichten. Ik begrijp dat het voor de eerste minister vervelend is want hij heeft een persoonlijke mening, maar geen meerderheid meer. Ik sta er echter op dit debat te voeren.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, wij zullen dat doen volgens de bepalingen van het Reglement, namelijk op een nuttig moment. Wij werken dus eerst de mondelinge vragen af.

 

Mijnheer de eerste minister, ik moet fair zijn en u ook het woord geven.

 

01.45  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, j'ai écouté attentivement les différentes interventions sur un sujet extrêmement important. J'ai aussi écouté attentivement les grandes leçons de démocratie, de populisme.

 

Monsieur Calvo, la première règle en démocratie parlementaire est de respecter le Règlement du parlement. On ne peut pas, tout seul, imposer des changements au Règlement du parlement. Il y a un ordre du jour qui a été convenu. Je propose que nous le respections. On peut bien sûr changer l'ordre du jour mais en respectant les procédures établies. Par ailleurs, j'étais présent et le serai autant que nécessaire pour les questions d'actualité, comme je le fais chaque fois avec grand plaisir le jeudi après-midi.

 

Pour le reste, je n'ai pas l'intention de danser comme M. Calvo siffle!

 

02 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Temmerman aan de eerste minister over "de belofte van de eerste minister om de stijging van de elektriciteitsprijs door Electrabel te laten betalen" (nr. P3244)

- mevrouw Karine Lalieux aan de eerste minister over "de belofte van de eerste minister om de stijging van de elektriciteitsprijs door Electrabel te laten betalen" (nr. P3252)

02 Questions jointes de

- Mme Karin Temmerman au premier ministre sur "l'engagement du premier ministre de faire payer la hausse du prix de l'électricité à Electrabel" (n° P3244)

- Mme Karine Lalieux au premier ministre sur "l'engagement du premier ministre de faire payer la hausse du prix de l'électricité à Electrabel" (n° P3252)

 

02.01  Karin Temmerman (sp.a): Ik dacht dat de agenda van het Parlement door het Parlement en niet door de regering wordt bepaald. (Samenspraak op de banken)

 

De voorzitter: Collega's, mevrouw Temmerman heeft het woord.

 

02.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, na het schouwspel dat we hier net gezien hebben, kunnen we misschien eens terugkeren naar de werkelijkheid voor heel veel mensen. Een op de vijf burgers leeft in energiearmoede. Vandaag stijgt de elektriciteitsprijs opnieuw. Gisteren lazen we allemaal in de krant dat onze stroom ondertussen al vele malen duurder is dan in de ons omringende landen. Ook de stroomonzekerheid, de onzekerheid over het energietekort, blijft stijgen. Er is nu ook al sprake van onder andere stroomboten en vliegtuigmotoren.

 

Mijnheer de eerste minister, ik ben heel blij dat u nu eens bereid bent om op onze vragen te antwoorden, want ik heb u die vragen al een paar keer gesteld. Ze werden echter iedere keer naar mevrouw Marghem verwezen. Dank u dat u vandaag wel wilt antwoorden.

 

Ik wil u graag confronteren met twee uitspraken die u gedaan hebt. Ten eerste beloofde u in oktober tijdens het vragenuurtje dat de meerprijs ten gevolge van het uitvallen van de kernreactoren door Electrabel betaald zou worden. We zijn ondertussen zes weken verder. De prijzen zijn intussen gestegen en de mensen moeten die ook betalen. Er is echter niets geregeld en er zal ook niets worden geregeld voor een betaling door Electrabel, mijnheer de eerste minister. Dat zal een procedureslag die misschien jaren zal duren. Veel eenvoudiger zou zijn dat u de btw op de elektriciteit verlaagt.

 

Mijn eerste vraag is dan ook wat er nu eigenlijk zal gebeuren. Op welke manier zult u Electrabel hiertoe verplichten? Alstublieft, wees nu voor een keer eens duidelijk.

 

U hebt een tweede belofte gedaan. U hebt namelijk gezegd dat er een toezegging van mevrouw Merkel was dat Duitsland zou helpen om ons stroomtekort op te lossen door niet langer gebruik te maken van onze hoogspanningslijnen, zodanig dat onze hoogspanningslijnen, die nu worden gebruikt voor energietransport van het ene deel van Duitsland, in de toekomst door België gebruikt zullen kunnen worden. Wij zijn zes weken na die belofte, mijnheer de eerste minister. Ondertussen weten wij dat dat nog altijd niet is geregeld en stellen wij vast dat de prijzen stijgen, juist omdat dat niet is geregeld, omdat wij die hoogspanningslijnen niet kunnen gebruiken. Ook hierover heb ik dus een heel eenvoudige vraag, waarop ik een duidelijk antwoord verwacht: op welke manier zult u de belofte die u ons hebt gedaan, en de toezegging die er zogezegd was van mevrouw Merkel, waarmaken.

 

02.03  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, entendez-vous aujourd'hui la colère qui gronde dans la population? Les gens sont totalement écrasés par des factures d'énergie qui s'envolent. Il est question d'une augmentation des factures de gaz et d'électricité de plus de 400 euros pour cette année. Rien que pour l'électricité, c'est 110 euros, à cause des centrales nucléaires à l'arrêt, ce que vous savez très bien. Cela vient s'ajouter aux 120 euros qui pèsent déjà sur chaque ménage depuis qu'en 2015, vous avez décidé avec votre gouvernement d'augmenter la TVA sur l'électricité de 6 à 21 %.

 

Nous connaissons la précarité d'un grand nombre de ménages. Cela est répété aujourd'hui dans toute la presse. Nous observons la pauvreté augmenter dans notre pays. Nous voyons les sacrifices que chaque ménage, chaque famille doit faire à chaque fin de mois. Monsieur le premier ministre, nous avons l'impression que cela vous laisse totalement indifférent! Il paraît que vous avez des solutions; nous en reparlerons tout à l'heure.

 

Nous savons aujourd'hui, car nous avons entendu Mme Marghem, que la solution ne viendra pas d'Electrabel. Comme ma collègue vient de le rappeler, au mois d'octobre, vous avez gonflé le torse à cette tribune pour nous dire haut et fort que les consommateurs, les familles, les ménages ne paieraient pas l'augmentation du prix de l'électricité due à une mauvaise gestion par ce gouvernement de la sécurité d'approvisionnement. Vous l'avez dit! Cela fait maintenant deux mois … 

 

02.04  Charles Michel, premier ministre: C'est faux!

 

02.05  Karine Lalieux (PS): Monsieur le premier ministre, ne m'interrompez pas. Cela fait deux mois … Puis-je continuer? Si vous continuez à parler … Je continue?

 

Le président: Continuez, madame.

 

02.06  Karine Lalieux (PS): C'est ainsi. Un premier ministre doit aussi respecter la démocratie et écouter les parlementaires.

 

Cela fait maintenant deux mois que l'on ne voit rien venir.

 

Comme les précédentes, mes questions sont très simples: les consommateurs vont-ils ou non être indemnisés? Dans l'affirmative, quand? Pour le moment, chaque mois, ils paient l'augmentation de la TVA. Si indemnisation il y a, à combien va-t-elle s'élever et quand sera-t-elle versée aux familles?

 

Je ne crois pas qu'il y aura indemnisation. Elle sera reportée aux calendes grecques. Alors, je demande juste un geste fort: diminuez immédiatement la TVA via la loi-programme de cette fin d'année. Vous avez ce pouvoir, cette force, cette chance peut-être. J'attends une réponse claire.

 

02.07 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal trachten een genuanceerd antwoord te geven op de vragen, die niet bijzonder genuanceerd waren.

 

De grootste prioriteit van de regering de voorbije weken is de bevoorradingszekerheid. Wij hebben hier in het Parlement al veel informatie gegeven tijdens het politieke debat ter zake. Wij hebben de jongste weken met de taskforce gedaan wat gepland was. Het is hard werken om de bevoorrading maximaal te garanderen. Wij hebben een duidelijke vooruitgang geboekt, maar we blijven zeer alert. Mijn collega's in de Ministerraad en het kernkabinet zijn zeer aandachtig voor maximale bevoorradingszekerheid. We kijken ook uit naar de onafhankelijke beslissingen van het FANC, die zeker een effect zullen hebben in de volgende weken.

 

La première préoccupation, c'est la sécurité d'approvisionnement. Ces dernières semaines, avec les task forces, nous avons multiplié les mesures, par exemple dans le cadre des relations avec nos pays voisins, l'Allemagne et la France, entre autres en mobilisant un certain nombre de solutions qui viennent renforcer les capacités d'approvisionnement. Nous savons que, les prochaines semaines, nous devrons continuer ce travail. C'est ainsi que l'opérateur est mobilisé avec le gouvernement pour assumer ses responsabilités. C'est un premier point.

 

Deuxième point, la question du prix. Je le dis avec gentillesse, calme et sobriété mais j'entends des tissus de contrevérités comme c'est à peu près le cas chaque semaine dans la quasi-totalité des dossiers qui sont traités ici. Je le regrette mais c'est votre choix de pratiquer de la sorte. Ce n'est pas de cette manière-là que je pratique, pour ce qui me concerne.

 

Quelle est la situation? En lien avec l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire qui relève de la responsabilité de l'opérateur et non pas du gouvernement, madame Lalieux! - ce que vous avez dit est absurde -, je me suis engagé, de manière volontaire ou contrainte, à ce qu'il y ait une prise en charge par l'opérateur. Nous travaillons là-dessus exactement comme je m'y suis engagé, sur la base d'un rapport de la CREG et du soutien de la Banque nationale. Nous avançons sur ces sujets également avec des avocats et des juges pour envisager, de manière volontaire ou contrainte, les modalités d'une prise en compte, d'une hausse anormale des prix durant le mois d'octobre qui est liée à l'indisponibilité d'une partie du parc du fait de décisions prises par Electrabel. Je persiste, je signe et j'ai bon espoir que, dans les prochaines semaines, on pourra venir avec des propositions plus opérationnelles et plus précises sur la table du Conseil des ministres. Cela vous gêne; cela vous dérange mais c'est la réalité.

 

Enfin, dernier élément, je suis assez stupéfait d'entendre, une fois encore, vos préoccupations pour le pouvoir d'achat. En effet, s'il y a une préoccupation pour le pouvoir d'achat, pourquoi avez-vous alors voté contre le tax shift qui représente, pour les bas salaires, jusqu'à 140 euros supplémentaires par mois, un treizième mois supplémentaire? Pourquoi avez-vous voté contre 100 % de l'enveloppe bien-être destinée à revaloriser les pensions les plus basses et les allocations des personnes handicapées?

 

Pourquoi, systématiquement, votez-vous contre des mesures qui créent de l'emploi pour 218 000 personnes, dont le pouvoir d'achat est valorisé grâce à cette dynamique économique? Vous n'avez plus aucune crédibilité, parce qu'en vérité, depuis très longtemps, vous avez choisi de courir après les extrémistes du Parti du Travail de Belgique. Zéro crédibilité!

 

02.08  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik begrijp u eigenlijk niet. U zou in het Parlement samen met verschillende fracties een meerderheid kunnen vinden om een en ander te bewerkstelligen. De bevoorradingszekerheid is namelijk ook een doel van ons en uiteraard steunen wij de taskforce in dat verband. Telkens weer valt u echter de oppositie aan.

 

U spreekt tegen wat ik zopas als verklaringen van u aangehaald heb. Welnu, ik zal letterlijk voorlezen wat u in de State of the Union gezegd hebt.

 

"Les hausses de prix liées à l'indisponibilité anormale du parc nucléaire devront être facturées à ENGIE Electrabel". Voilà ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré?

 

02.09  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, madame Temmerman, je ne conteste pas la qualité du rapport parlementaire. J'ai en effet … (Brouhaha)

 

Le président: Soyez factuel.

 

02.10  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik citeerde zonet letterlijk uit het integraal verslag. (Rumoer)

 

De voorzitter: Mevrouw Temmerman heeft het woord.

 

02.11  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik wist niet dat uw eigen uitspraken u zo nerveus zouden maken. Ik las gewoon voor uit uw state of the union.

 

Nogmaals, we zijn nu meerdere weken verder, maar er is daaromtrent eigenlijk nog niets exact vastgelegd. Iedereen beseft hier dat een en ander zal leiden tot juridische procedures. Denkt u immers dat ENGIE Electrabel dat zomaar zal aanvaarden? Uiteraard niet!

 

De voorzitter: Mevrouw Temmerman, kunt u afronden, alstublieft?

 

02.12  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, u stelt dat de koopkracht van de mensen vandaag de dag erg gestegen is. Welnu, ik raad u aan om toch eens gewoon met de mensen te praten, want uw stelling klopt niet. Zij kregen de indexsprong te verwerken; zij kregen ettelijke facturen en nu komt de verhoging van de elektriciteitsprijs daar nog bovenop. (Protest van de eerste minister)

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb naar u geluisterd. Luistert u nu ook eens naar ons. Eén op de vijf mensen leeft in energiearmoede. Door uw beleid zal dat aantal nog stijgen tot twee of zelfs drie op vijf. Daar bent u verantwoordelijk voor.

 

02.13  Karine Lalieux (PS): Monsieur le premier ministre, je vais aussi vous demander de garder votre sang froid car je trouve très déplaisant qu'on dise, parce que c'est une femme encore une fois, "gardez vos nerfs". C'est indigne d'un premier ministre! Je le répète. Jamais je n'aurais tenu de tels propos.

 

Quand on est premier ministre dans une démocratie, on supporte l'opposition. Si on n'est pas capable de la supporter, on en tire soi-même les conséquences!

 

02.14  Charles Michel, premier ministre: (…)

 

02.15  Karine Lalieux (PS): Continuez à crier au mensonge, monsieur le premier ministre! Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens sortent de la pauvreté, c'est que les gens puissent manger et remplir leurs caddies.

 

Monsieur le premier ministre, votre tax shift touche-t-il les pensionnés et demandeurs d'emploi? Non! La TVA touche-t-elle les pensionnés et les demandeurs d'emploi? Oui, depuis 2015! L'augmentation de l'électricité va-t-elle les toucher? Oui! L'index a-t-il un impact sur les travailleurs? Oui! Alors, arrêtez vos mensonges!

 

Monsieur le premier ministre, je crois effectivement qu'Electrabel intentera un procès contre l'État belge pour ne pas payer les suppléments alors que vous avez la main sur la TVA et vous le savez.!

 

Electrabel paie 400 millions de taxes en moins depuis 2013. Vous le savez pertinemment quand vous regardez votre budget. La population, les familles paient quant à elles 15 % de taxes en plus pour le gaz et l'électricité. Voilà le résultat de la politique de votre gouvernement, monsieur le premier ministre!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- Mme Vanessa Matz au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les débordements survenus lors des manifestations de gilets jaunes" (n° P3242)

- M. Philippe Pivin au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les débordements survenus lors des manifestations de gilets jaunes" (n° P3243)

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Vanessa Matz aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de betogingen van de 'gele hesjes' en de rellen daarrond" (nr. P3242)

- de heer Philippe Pivin aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de betogingen van de 'gele hesjes' en de rellen daarrond" (nr. P3243)

 

03.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le premier ministre, j'aimerais tout d'abord faire une distinction importante entre les gilets jaunes et les cagoules noires. Si les premiers reflètent une colère légitime de la population, les secondes commettent des actes de violence inacceptables et face auxquels il faut être ferme. Nous les condamnons sans aucune réserve. Vous promettez d'ailleurs la plus grande fermeté face aux débordements et nous vous y encourageons sans réserve également.

 

Je vous demande toutefois, monsieur le premier ministre, de ne pas vous cacher derrière cette violence pour ne pas délivrer un message clair aux vrais gilets jaunes. Je regrette que, dans votre communication ce matin, vous vous soyez limité à cette plus grande fermeté sans répondre aux préoccupations exprimées par les gilets jaunes et à la colère pacifique d'une partie de la population qui ne peut plus nouer les deux bouts.

 

Personne, au sein du gouvernement, ne s'est exprimé sur cette colère. Or le silence assourdissant du gouvernement fédéral nourrit la rancœur. Ce silence assourdissant de votre gouvernement pourrait apparaître comme du mépris à l'égard d'une catégorie de la population largement éprouvée par les mesures iniques que vous avez prises dans toute une série de domaines.

 

Vous devez briser ce silence assourdissant afin d'éviter la récupération de ces frustrations par les mouvements extrêmes et populistes. Il faut apporter une réponse responsable pour chasser la réponse populiste. Ce silence assourdissant de votre gouvernement est interprété comme un mépris pour ces milliers de personnes qui ne peuvent plus nouer les deux bouts, qui ne comprennent pas pourquoi le kérosène n'est pas taxé au niveau européen alors que, dans le même temps, les accises sur le carburant augmentent et que ceux-là même qui ont besoin d'un véhicule pour se rendre au travail ou conduire leurs enfants à l'école n'ont pas d'alternative.

 

C'est interprété comme du mépris à l'égard de ceux qui ne comprennent pas pourquoi votre gouvernement augmente les accises sur le carburant, sans améliorer l'offre de transports publics. Nous soutenons sans réserve la lutte contre le réchauffement climatique et l'entrée dans une transition écologique, mais cette dernière doit être humaine, acceptable et soutenable.

 

Monsieur le premier ministre, quelles mesures allez-vous prendre à l'encontre des casseurs pour rétablir l'ordre public et la sécurité et comment allez-vous répondre aux cris lancés par le mouvement des gilets jaunes?

 

03.02  Philippe Pivin (MR): Monsieur le premier ministre, le mouvement des gilets jaunes a entamé chez nous sa sixième journée de manifestation. Sans juger du fond des revendications de ce mouvement, je souhaite vous demander, monsieur le premier ministre, quelles sont les mesures de sécurité prises ou à prendre rapidement au regard des débordements auxquels on assiste en marge de ces protestations.

 

La presse ose désormais utiliser le mot "émeutes". Nous avons tous vu les stigmates de ces actes de pure violence commis notamment aux abords du dépôt de Feluy: camions-citernes incendiés, arbres tronçonnés, poteaux d'éclairage arrachés. Ce matin encore, la presse nous informait qu'une voiture de la RTBF aurait été caillassée. Et nous avons vu du personnel de la RTBF pris à partie par les manifestants.

 

Monsieur le premier ministre, au regard de la gravité de cette situation, vous vous êtes déjà exprimé deux fois publiquement, hier et ce matin, en indiquant avec raison que chacun avait le droit d'exprimer une opinion, que chacun avait le droit de manifester, mais qu'on n'a pas le droit de le faire dans la violence, ni de casser.

 

Ce sont effectivement des faits intolérables. Nous devons y apporter la plus grande vigilance et fournir des réponses rapides pour garantir la sécurité de tous. Quand je dis de tous, ce sont les citoyens, en ce compris parfois des manifestants, les journalistes, les chauffeurs de camion et les forces de l'ordre.

 

Monsieur le premier ministre, quel est aujourd'hui l'état de la situation au regard des arrestations qui ont déjà eu lieu? A-t-on une idée des personnes à l'origines de ces faits? A-t-on un profilage?

 

Le cabinet du ministre de l'Intérieur indiquait que les autorités concernées ont convenu d'une stratégie commune intégrant les niveaux fédéral et local. Dans la mesure où l'autorité fédérale est prête à apporter toute l'aide nécessaire aux autorités locales, des appels à l'aide ont-ils déjà été formulés? Quels sont les moyens qu'il est envisagé de mettre à disposition?

 

03.03  Charles Michel, premier ministre: Chers collègues, vous l'avez indiqué, dans notre pays, le droit de manifester, celui d'exprimer son opinion et son mécontentement sont garantis et doivent l'être totalement. Je l'ai dit avec force à plusieurs reprises durant les dernières heures. Bien entendu, cela doit se faire dans le respect de l'État de droit, de manière pacifique et nous condamnons, j'espère sur tous les bancs, les actes de violence et les provocations ainsi que les débordements auxquels nous venons d'assister. Je voudrais aussi condamner avec la plus grande fermeté les entraves à la liberté d'informer puisque des journalistes ont été pris à partie dans le cadre de ces mouvements.

 

Je voudrais aussi souligner l'importance du travail réalisé par les forces de sécurité mobilisées sous la responsabilité des différentes autorités, notamment celle du ministre de l'Intérieur, qui donnera plus d'informations sur le volet relatif à la gestion de la sécurité. Des initiatives sont prises et vont se poursuivre afin qu'il ne puisse y avoir aucune impunité et afin que ceux qui ont commis des actes délinquants ou criminels puissent être sanctionnés à la hauteur de leurs actes.

 

Madame Matz, vous abordez le sujet de fond en distinguant ceux qui se comportent en casseurs et ceux qui veulent exprimer une opinion de manière démocratique et pacifique. Cela fait quatre ans, depuis la mise en place de ce gouvernement, que nous sommes mobilisés pour tenter de rencontrer les préoccupations: renforcement de l'activité économique et du pouvoir d'achat. Nous mesurons bien la pression quand la situation géopolitique ou les décisions prises par ce Parlement en matière d'accises impactent le pouvoir d'achat.

 

Et nous sommes cohérents puisque – en termes de mobilité – nous tentons, avec ce Pacte d'investissement, de doper, d'améliorer et de renforcer les offres de rechange. Nous mesurons bien que la lutte contre le réchauffement climatique doit s'accompagner de mesures progressives susceptibles d'aider notre instrument fiscal à prendre en considération le caractère plus polluant de certains produits et à encourager graduellement d'autres types de comportement. C'est le sens de la décision qui fut prise à travers le tax shift. Vous savez que, dans ce cadre, c'est bien un tax cut qui a été choisi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Bureau du Plan et la Commission européenne: on constate une baisse substantielle de la pression fiscale et parafiscale sur le travail grâce à ce tax shift, que nous voulons absolument préserver.

 

Donc, oui, nous voulons poursuivre ces réformes économiques et sociales. Oui, nous entendons les messages qui nous sont adressés. C'est aussi le sens des décisions qui ont été prises en termes de renforcement des pensions les plus basses, rehaussées à sept reprises. Ces mesures vont être consolidées dès le 1er janvier 2019 à travers la mise en œuvre complète du tax shift en faveur du pouvoir d'achat, dont les effets seront bénéfiques aux bas et moyens salaires. Cette disposition aboutira, je le répète, à une hausse du pouvoir d'achat de l'ordre de 140 euros par mois pour les bas salaires.

 

Oui, nous entendons les messages; nous ne sommes pas sourds. Nous sommes toujours prêts à débattre et nous le faisons au Parlement pour réfléchir à la manière de renforcer la dynamique économique et de soutenir le pouvoir d'achat.

 

Sur la question de la sécurité et de l'ordre public, nous ferons preuve d'une très grande fermeté. Nous allons, tout au long des prochains jours, maintenir notre vigilance afin de faire respecter la sécurité et l'ordre public.

 

03.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, M. Pivin a posé quelques questions précises relatives aux actions et à la réaction de la police.

 

Tout d'abord, il importe de rappeler qu'en l'occurrence, le maintien de l'ordre public est géré par les gouverneurs des provinces du Hainaut et de Liège. Au sein du Centre de crise, nous suivons les événements minute par minute. Notre objectif est double: il faut d'abord se forger une image aussi précise que possible de la situation sur place ainsi que des fauteurs de trouble; il s'agit ensuite d'apporter notre soutien, qui est nécessaire. 

 

À cet effet, nous avons prévu des arroseuses, des hélicoptères et aussi une réserve fédérale, qui se trouve sur le terrain à la demande des dircos qui gèrent le problème avec les gouverneurs.

 

Cette nuit, nous avons procédé à trente-neuf arrestations. La nuit précédente, il y en a eu quatorze. Sur ces cinquante-trois arrestations, vingt-quatre sont de nature judiciaire pour vol, actes de violence et utilisation d'armes. Une enquête a été menée sur ces derniers cas.

 

Concernant les vingt-quatre arrestations judiciaires, la plupart de ces personnes sont connues de la police. Ce n'est donc pas la première fois. Pour ce qui est des arrestations administratives, ces gens sont peu connus des policiers. Ce sont donc vraiment des manifestants. Nous avons également saisi quelques gsm et des véhicules. Il est clair que nous suivons la situation minute par minute via le Centre de crise. Tous les moyens nécessaires seront fournis par le fédéral à la demande du dirco.

 

03.05  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, quand j'entends la précision avec laquelle le ministre de l'Intérieur répond – et je l'en remercie – sur les mesures de sécurité et d'ordre public qui ont été prises dans le cadre des débordements, je mets cela en parallèle avec la réponse très générale que le premier ministre a adressée sur les mesures et les revendications de fond. Je trouve qu'il y a une dichotomie.

 

Monsieur le premier ministre, j'avais effectivement un doute que vous vous retranchiez uniquement derrière les débordements sans apporter de réponse. Vous m'avez dit entendre les revendications. J'ai plutôt l'impression que vous les avez écoutées mais pas entendues.   

 

Je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas seulement une classe précarisée qui manifeste aujourd'hui. C'est une classe moyenne qui est de plus en plus précarisée, notamment à cause de mesures fiscales. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous ne représentez plus cette clase moyenne qui, en outre, n'a pas bénéficié de votre tax shift.

 

Je vous demande vraiment, monsieur le premier ministre, pour éviter tous les populismes que nous dénonçons tous, d'entendre et de répondre à ces préoccupations par d'autres mesures que les vagues mesures que vous annoncez depuis plusieurs années, qui sont déjà en œuvre et qui ne répondent pas aux problèmes précis du moment. Je vous remercie.

 

03.06  Philippe Pivin (MR): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous remercie pour les précisions que vous nous avez apportées. Je veux profiter de cette réplique pour saluer le travail des forces de l'ordre que nous devons évidemment tous encourager. J'entends bien que vous leur donnez tous les moyens nécessaires pour pouvoir empêcher et réprimer, s'il y a lieu, les actes que nous condamnons. C'est évidemment indispensable à la fois pour l'efficacité policière, pour la protection policière et aussi, sans doute, pour éviter les situations dramatiques telles que celles rencontrées par nos voisins français. Je rappelle qu'en France, on déplore déjà deux morts en marge des mêmes événements.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

(de eerste minister verlaat het halfrond)

 

03.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, wij zijn nu met de mondelinge vragen bezig. Daarna, en geen seconde eerder, zullen wij het hebben over uw moties.

 

04 Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de Europese socialezekerheidsrichtlijn voor de werkloosheidsvergoeding" (nr. P3245)

04 Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la directive européenne en matière de sécurité sociale sur la réglementation du chômage" (n° P3245)

 

04.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, Europees commissaris Marianne Thyssen lanceerde de regelgeving inzake de coördinatie van de socialezekerheidssystemen in de EU-lidstaten. Dit is op zich een goede zaak. In het kader van de herziening hiervan keurde de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken in het Europees Parlement op 20 november een wijziging goed van deze richtlijn in het kader van de werkloosheidsuitkering. Deze herziening zou eventueel verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de regeling van de Belgische werkloosheid.

 

Ik moet wellicht niet in herinnering brengen dat onder de huidige Belgische regelgeving niet-Belgische EU-burgers minstens drie maanden in België moeten hebben gewerkt alvorens recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Ingevolge de op handen zijnde Europese regels zou evenwel iedere betrokkene na amper één dag in België te hebben gewerkt, aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.

 

Alsof dit nog niet voldoende is, heeft de Europese Commissie beslist dat betrokkenen hun werkloosheidsuitkeringen gedurende zes maanden naar een andere lidstaat zouden kunnen exporteren. Zo kan een Roemeen die één dag in België heeft gewerkt als een rijk man weer naar Roemenië vertrekken en dit op kosten van onze belastingbetaler. Aangezien België de enige lidstaat is van de Europese Unie met een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd, moet er ik geen tekening bij maken om te illustreren dat ons land het paradijs zal worden voor werkloosheidstoerisme. Voor de N-VA is deze regeling totaal onaanvaardbaar.

 

Mijnheer de viceprelmier, welke concrete gevolgen zou de eventuele herziening van de Europese richtlijn voor de Belgische regelgeving van de werkloosheid hebben?

 

Vreest u niet voor een aanzuigeffect en voor socialezekerheidstoerisme doordat de Belgische werkloosheidsuitkering onbeperkt is in de tijd?

 

Hebt u al contact opgenomen met EU-commissaris Marianne Thyssen om een en ander te bespreken?

 

Zal de regering tijdens de onderhandelingen met de EU over deze herziening de richtlijn bijsturen om kwalijke gevolgen voor de Belgische situatie te vermijden?

 

04.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van der Donckt, ik hoop dat u na mijn antwoord niet alleen tevreden, maar ook gerustgesteld zult zijn.

 

U weet dat het koninklijk besluit op 11 september 2016 werd goedgekeurd en op 1 oktober 2016 in werking trad. Met dat koninklijk besluit hebben wij de voorwaarden verstrengd om toegelaten te worden tot de werkloosheidsuitkering op basis van buitenlandse tewerkstelling.

 

Sinds 1 oktober 2016 kunnen buitenlandse prestaties of tijdvakken enkel nog worden meegeteld in de volgende twee gevallen. Ten eerste, indien de buitenlandse prestaties worden gevolgd door minstens drie maanden tewerkstelling in België. Ten tweede, indien de buitenlandse prestaties werden verricht in een verdragsland.

 

De Europese Commissie werkt momenteel inderdaad aan een verbeterde coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de verschillende lidstaten. In het oorspronkelijk voorstel van Europees commissaris bevoegd voor Sociale Zaken, mevrouw Marianne Thyssen, werd een veralgemening van de door ons gehanteerde driemaandenregeling opgenomen. Het was dus zeer goed dat men op Europees niveau ons voorstel had overgenomen, maar de Europese Raad Werkgelegenheid van 21 juni 2018, onder Bulgaars voorzitterschap, heeft die termijn echter verlaagd tot één maand. Om die reden heeft België, vertegenwoordigd in de Raad, zich verzet en de verordening niet goedgekeurd, maar toch heeft een meerderheid van de Raad de tekst goedgekeurd.

 

Nu ligt er een tekst voor in het Europees Parlement, waarin, ondanks het verzet van enkele Belgische europarlementsleden, de termijn nog werd verlaagd tot één dag.

 

Zodra de tekst opnieuw wordt besproken met de Raad, zal ik het Belgisch standpunt herhalen. Ik hoop op uw steun. Ook op diplomatiek niveau zal dit standpunt duidelijk worden gemaakt tijdens de triloogonderhandelingen. Dat standpunt is dat wij, zoals in België, ook op Europees niveau een termijn van drie maanden in de tekst willen zien.

 

Ik meen u hiermee duidelijk te hebben geantwoord en hoop u te hebben gerustgesteld.

 

04.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de minister, het is natuurlijk niet de bedoeling om mij gerust te stellen, maar wel de burger, die uiteindelijk heel het socialezekerheidsstelsel draagt en betaalt.

 

Ik wil nog even de puntjes op de i zetten. De N-VA wenst absoluut geen versoepeling van de regeling van drie maanden naar één dag, wel integendeel. Eigenlijk zijn wij er zelfs voorstander van om de termijn op te trekken naar zes maanden.

 

Samen met u, en ik hoop dat dit zo blijft, zijn wij ook geen voorstander van de mogelijkheid om de werkloosheidsvergoeding te exporteren naar een ander land. Als men hier wenst te komen werken en te genieten van de sociale zekerheid, dan zal men daartoe dienen bij te dragen en uiteraard ook hier dienen te blijven.

 

Wat mij wel heeft verwonderd in dit dossier is dat de Europese liberalen, onder meer onder leiding van de heer Verhofstadt, dergelijke nonsens hebben gesteund. Ik vraag mij dan ook af — retorisch, laten wij zeggen — of de liberalen in dit halfrond dit voorstel zullen steunen en of zij u zullen steunen in Europa.

 

Deze herziening van de richtlijn is weer een typisch staaltje van Europees supranationaal recht, dat een inbreuk uitmaakt op de soevereiniteit van de Europese lidstaten. Zulke supranationale beslissingen, waaronder ook die van het migratiepact waarover daarjuist heel veel commotie is geweest, worden niet gesmaakt door de burgers wanneer zij daarin niet worden gehoord.

 

Mijnheer de minister, onze fractie rekent erop dat u minstens in dit dossier luistert naar de burger en dat u in Europa krachtig njet zult zeggen tegen de voorgenomen wijziging.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de versterking van de politiediensten in de provincie Limburg in het kader van de drugsproblematiek" (nr. P3246)

05 Question de M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le renforcement des services de police en province de Limbourg dans le cadre de la lutte contre les problèmes de drogue" (n° P3246)

 

05.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik sta hier als parlementslid, maar, voor de zoveelste keer, ook als burgemeester van een grensgemeente, een Limburgse Maasgrensgemeente. En ik moet andermaal aan de alarmbel trekken.

 

De Nederlandse regering zet heel erg in op de aanpak van ondergrondse criminaliteit. Ze heeft reeds bewezen dat ze op dat vlak nagels met koppen kan slaan. Ze heeft een heel plan uitgewerkt en heel wat acties ondernomen om de motorbendes aan te pakken en is daarin ook geslaagd. U weet dat, en ik heb er ook eerder op gewezen, men krijgt dan een waterbedeffect. In de smalle Limburgse strook ter hoogte van Belgisch Limburg is er een waterbedeffect en een uitdeining van die motorbendes naar andere plaatsen, in eerste instantie richting België. Dat werd in kaart gebracht, dat is een feit en wij moeten daarmee omgaan.

 

Wij kreunen natuurlijk niet alleen onder die druk. Ik spreek nu voor de Limburgse gemeentes maar vooral voor de Maasgemeentes. Nu blijkt immers dat de Nederlandse regering bijkomend heeft beslist om 10 miljoen euro toe te wijzen aan 19 Nederlands-Limburgse gemeenten voor de strijd tegen de drugscriminaliteit. Wij moeten dat hele verhaal van die drugscriminaliteit ernstig nemen, op dat vlak zijn wij steeds bondgenoten geweest. Als er nu weer een input komt van 10 miljoen euro, dan is dat een belangrijk feit. De procureur van Limburg, de heer Vermeiren, heeft er reeds op gewezen. Vorige week zijn er trouwens ook daadwerkelijk reeds bepaalde acties geweest. Ik weet niet of dat onmiddellijk met die 10 miljoen te maken heeft, maar het feit is dat er grote acties gebeurd zijn in de grensstreek, waarbij wel degelijk tientallen mensen zijn opgepakt in het kader van de drugscriminaliteit.

 

Het lijkt natuurlijk alsof ik hier nu een plaatselijk probleem aankaart, maar u zult het met mij eens zijn dat als zo'n waterbedeffect aanleiding geeft tot een tsunami van drugscriminaliteit richting Limburg, dit in eerste instantie de grensgemeenten aanbelangt, maar dat deze tsunami en de golven die daardoor veroorzaakt worden, daarna verder zullen uitdeinen. Dit is dus een probleem niet alleen voor de Maaslandse gemeenten, niet alleen voor de Limburgse gemeenten, maar voor alle gemeenten waar de onderwereld via die drugs vat krijgt op de bovenwereld. Daartegen moeten wij strijden. Graag had ik uw ideeën daaromtrent gekend.

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Terwingen, eerst een paar opmerkingen voor ik tot uw concrete vragen kom.

 

Wij hebben natuurlijk ook kennis genomen van de Nederlandse actie. Er is heel regelmatig overleg tussen de politie van België en Nederland om die acties op elkaar af te stemmen.

 

Ik wil de politiemensen in Limburg gelukwensen, want zij zijn een voorbeeld in het land op het vlak van drugsbestrijding. Er zijn al heel wat acties geweest, zo was er een pilootproject in Limburg en waren er al acht gecoördineerde acties, voornamelijk op drugscriminaliteit gericht. Ik denk dus dat er in Limburg al goed werk wordt geleverd.

 

Op dit moment zien we nog geen stijging van drugscriminaliteit ten gevolge van de Nederlandse aankondiging. Dat betekent natuurlijk niet dat we doof moeten zijn voor wat daar werd gezegd. Ik plan een van de volgende weken overleg met de lokale politiemachten om te zien welke bijkomende federale steun er moet komen.

 

Wat u zegt, is juist. Men begint aan de grens en dat deint uit. Het is beter dat we dit aan de grens stoppen en aanpakken.

 

Een van de antiterroristische maatregelen was de plaatsing van een duizendtal bijkomende ANPR-camera's over het hele grondgebied. Die worden ook in één netwerk opgebouwd. Dat netwerk zal eind dit jaar operationeel zijn. Het geeft ons de mogelijkheid tot predictive policing, om de systemen op een bepaalde manier te programmeren. Als men ziet dat bepaalde wagens heel regelmatig de grens over en weer gaan, worden ze gesignaleerd.

 

Mijn heel concreet voorstel is om in Limburg een pilootproject te maken, zodra het netwerk operationeel is eind dit jaar, en vanaf januari specifiek predictive policing op de drugscriminaliteit toe te passen. We zullen zien wat we daaruit leren en dan kunnen we in de nodige capaciteit voorzien om de hits op te volgen.

 

We volgen dit op de voet op. In de middelen die nodig zijn om dat aan te pakken zal ook worden voorzien.

 

05.03  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het ANPR-verhaal steun ik volledig. U weet dat de zone LaMa of Lanaken-Maasmechelen de enige zone is die volledig omzoond is met ANPR-camera's, wat een stap vooruit is. Ik weet dat er plannen zijn om Limburg op dat vlak bijkomend te beveiligen.

 

Niettemin heb ik nog twee punten.

 

Collega's van mij hebben in de pers een oproep voor meer mensen gedaan. Meer mensen zijn altijd welkom. De korpsen kreunen, maar dat is niet alleen in het Maasland het geval. Dat zal in veel plaatsen zo zijn. Op zich zijn meer mensen dus altijd welkom.

 

Er zijn echter twee mogelijkheden of twee bijkomende suggesties .

 

Ten eerste, het is heel belangrijk dat wij nogmaals samenkomen, in eerste instantie met de burgemeesters die onmiddellijk betrokken partij zijn. Ik spreek dan vooral voor de Maasgemeenten of Maaslandse gemeenten. Het is heel belangrijk dat eens kan worden overlegd en dat wordt geluisterd en naar de noden op het terrein wordt gekeken, om vervolgens te bekijken wat nodig is, welke digitale of andere instrumenten of bijkomend personeel er nodig zijn in plaats van zomaar bijkomende mensen te creëren. Dat heeft immers weinig zin.

 

Ten tweede, ik wil echt een oproep voor het volgende doen.

 

In het dossier kunnen wij heel wat informatie vragen aan en inspiratie vinden bij de Nederlandse justitie. Nederland heeft met een ondermijningswetgeving uitgepakt. Het heeft een pakket maatregelen gemaakt dat verder dan de BIBOB gaat, die er echter natuurlijk ook bijhoort. Het pakket maatregelen is gericht op een justitiële, politionele maar ook administratieve aanpak van alles wat te maken heeft met de onderwereld die naar de bovenwereld doorstoot.

 

Dat kan een heel belangrijk aspect zijn. Daarvan kunnen onze gemeenten in de buurt alleszins het voorbeeld zijn. Zij kunnen de proeftuin zijn, waarin een en ander wordt uitgevoerd.

 

Ik pleit dus echt voor een ondermijningswetgeving naar Nederlands model, met nam het samenbrengen van verschillende zaken die kunnen helpen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "l'ingérence d'un membre du gouvernement dans le dossier des fonds libyens" (n° P3247)

- M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'ingérence d'un membre du gouvernement dans le dossier des fonds libyens" (n° P3253)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Maingain aan de eerste minister over "de inmenging van een regeringslid in het dossier over de Libische fondsen" (nr. P3247)

- de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de inmenging van een regeringslid in het dossier over de Libische fondsen" (nr. P3253)

 

06.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 5 novembre dernier, invité de Matin Première, vous déclariez ce qui suit: "Je ne peux pas m'exprimer sur une décision que je n'ai pas prise en ce qui concerne la décision de libérer les revenus des actifs libyens gelés sur les comptes bancaires en Belgique. Je ne sais pas dans quelle langue il faut vous le répéter. Je ne peux pas vous répondre pour quelque chose que je n'ai pas géré. J'ai quitté le ministère des Finances à la fin de 2011. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé ensuite, pendant les mois et les années qui ont suivi." Tels étaient vos propos, monsieur le ministre.

 

Il est vrai que ce n'est sans doute pas sous votre ministère que la décision a été prise. Mais la presse du jour nous révèle qu'il y a eu des interventions de votre part, après que vous ayez quitté vos fonctions au ministère des Finances, en votre qualité de ministre des Affaires étrangères.

 

Si les informations divulguées par la presse sont correctes, dans un courrier du 9 avril 2013 adressé par votre chef de cabinet, il est précisé que la polémique des fonds libyens "se passe sur un arrière-plan délicat qui voit de nombreuses entreprises belges essayer, avec notre soutien" – j'insiste sur les termes "avec notre soutien" – "d'obtenir le remboursement de factures impayées pour des biens et des services livrés à l'ancien régime libyen".

 

À croire toujours la presse, sur la base de la production de pièces de l'enquête, l'administrateur général de la Trésorerie de l'époque aurait déclaré aux enquêteurs, dans le cadre d'une enquête diligentée par le juge d'instruction Claise, que "s'agissant de dossiers pour lesquels nous avons donné des autorisations et pour lesquels les sociétés n'étaient pas payées, "je précise qu'il y a eu plusieurs interventions du ministre Reynders." Et il poursuit: "Un courrier au gouverneur de la Banque centrale de Libye a été remis par le ministre Reynders en 2012, puis en 2013, avec une liste des avoirs et dossiers impayés de juillet 2012. Une nouvelle démarche a été faite en 2013."

 

C'est dire, monsieur le ministre, qu'après votre départ de la fonction de ministre des Finances, vous avez continué à avoir un certain intérêt pour ce dossier en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est le moins que l'on puisse dire! En tout cas, si les faits rapportés par la presse sont confirmés.

 

Dès lors, monsieur le ministre, je voudrais savoir quels ont été les critères qui vous ont amené à considérer qu'il y avait lieu de faire des démarches auprès des autorités libyennes pour obtenir le remboursement de créances impayées détenues par des entreprises belges. Quelle était cette liste remise aux autorités belges? Quels étaient les critères de sélection pour soutenir les revendications de factures impayées d'entreprises belges? Pourquoi certaines? Pourquoi pas d'autres? Entre autres, pourquoi pas celles de l'ASBL Fondation du prince Laurent qui n'a par ailleurs pas eu, semble-t-il, le même soutien que les entreprises concernées?

 

06.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, mon collègue M. Maingain avait adressé sa question au premier ministre. Elle a été réorientée vers vous. Nous souhaiterions, ou en tout cas je souhaiterais, bénéficier de la collaboration du gouvernement pour éclaircir ce dossier complexe, important, inquiétant. Permettez-moi de le qualifier d'inquiétant.

 

Monsieur le ministre, au départ, mes questions étaient: qui a autorisé la libération des intérêts des fonds libyens? Pour quelle raison? À qui a été versé l'argent? À quoi a-t-il servi?

 

Le 11 novembre dernier, un courrier vous citant a été présenté sur l'antenne de RTL-TVI. Il est reproduit aujourd'hui dans Le Soir. M. Maingain l'ayant cité, je n'aurai pas à le refaire. Ce courrier suscite chez moi quelques questions d'information. J'essaie de clarifier les choses. Comme elles sont nombreuses, j'y passe immédiatement.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous l'existence de ce courrier du 9 avril 2013, dont vous auriez reçu copie, adressé par votre chef de cabinet à un avocat de l'ASBL GSDT? Quel était votre rôle en tant que ministre des Affaires étrangères dans ce dossier des fonds libyens? Le 8 mars, vous me renvoyiez, ainsi que mes collègues, vers le ministre des Finances. De quelle façon êtes-vous intervenu dans le dossier? Quel type de soutien avez-vous apporté aux entreprises belges qui cherchaient à recouvrer des factures auprès de l'État libyen? 

 

À l'époque, étiez-vous en contact avec le ministre des Finances, M. Vanackere, ainsi qu'avec l'administrateur général de la Trésorerie ou avec l'un ou l'autre de ses collaborateurs, au sujet du dégel des fonds libyens, condition du remboursement des entreprises belges?

 

Quels étaient vos interlocuteurs du côté libyen? Ceux-ci se sont-ils plaints auprès de vous des démarches de l'ASBL GSDT? Quelles étaient, le cas échéant, les conditions fixées par les autorités libyennes pour rembourser les sociétés belges concernées? Pourquoi vous inquiétiez-vous, dans ce courrier, de leur "bonne disposition" à l'égard de la Belgique? 

 

Quelles étaient les sociétés belges concernées par un remboursement libyen? Quels montants leur ont-ils été respectivement remboursés, et à quelles dates? Pour quelle raison estimiez-vous alors que l'ASBL GSDT, à laquelle l'État libyen devait également de l'argent suite à une décision de justice, devait faire l'objet d'un traitement distinct de celui des entreprises belges concernées? Voilà mes questions, que j'avais introduites en vue de vous les poser en commission.

 

06.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, il est utile de rappeler – comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et comme cela vient d'être confirmé par les parlementaires – que j'ai quitté le ministère des Finances, comme titulaire du poste, le 6 décembre 2011. Comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, je n'ai pas eu à gérer le gel des avoirs libyens dans les banques belges, puisque je n'étais plus en charge de ce département. Dès lors, tout ce que vous évoquez en matière de dégel éventuel après cette date ne concernait effectivement pas mes activités.

 

Aujourd'hui, je dois dire que je trouve les questions que vous me posez encore beaucoup plus intéressantes car vous me demandez si, en tant que ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur – je précise que c'était mon titre au cours de la législature précédente aux dates que vous évoquez – je suis intervenu pour que des entreprises belges se voient payer leurs créances à l'égard d'un État. Ma réponse est assez simple: bien sûr!

 

Lorsque nos entreprises concluent des contrats de commerce ou d'investissement à l'étranger, il est fréquent, normal et dans le rôle d'un ministre du Commerce extérieur d'intervenir auprès des autorités locales pour que leurs droits soient respectés. Et ce fut effectivement le cas en Libye, comme je le fais chaque fois lorsque nos intérêts légitimes et ceux des entreprises ne sont pas respectés à l'étranger. C'est la condition d'ailleurs pour que nos entreprises puissent continuer à opérer dans le monde une activité indispensable au développement économique de notre pays.

 

Puisque, dans la longue liste de vos questions, vous êtes intéressé de savoir ce qui a été publié à l'époque dans la presse, en mai 2013, j'ai effectivement reçu à Bruxelles le premier ministre libyen et j'ai évoqué une série de dossiers de créances d'entreprises qui m'ont été transmis par notre ambassade. Nous fonctionnons ainsi.

 

Quelles sont les entreprises concernées? Il s'agissait tout d'abord d'entreprises du secteur de la santé. Déjà, l'année précédente, quand je me suis rendu en Libye en février 2012, nous avions convenu qu'un certain nombre de grands blessés libyens seraient soignés dans des hôpitaux belges. Cela a aussi été communiqué très largement. Bien entendu, quand on a constaté que les factures n'étaient pas payées, contrairement à l'engagement pris par le gouvernement libyen, j'ai demandé que ces factures soient payées.

 

Il en a été de même dans le secteur du transport public, de la construction, de la fourniture de véhicules et de la production d'identités sécurisées. À ce moment, c'est uniquement pour ces secteurs que j'ai reçu une série de demandes à travers notre ambassade. Celle-ci souhaitait que je communique ces demandes de paiement de créances au premier ministre libyen.

 

Voilà ce qu'est, à mes yeux, le rôle d'un ministre du Commerce extérieur lorsqu'il doit, à l'étranger, défendre le droit des entreprises. À défaut, je pense qu'il passerait ses journées à ne pas faire grand-chose!

 

06.04  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, il est de notoriété que vous n'êtes certainement pas celui qui fait l'impasse sur ses obligations de ministre. Ce n'était pas le propos mais plutôt celui de comprendre quelle avait été la sélection ou quels avaient été les critères de choix pour faire valoir les prétentions de certaines entreprises et, par exemple, ne pas défendre (puisque c'est ce que laisse entendre votre chef de cabinet) la créance, pourtant incontestée et reconnue par voie de justice, de l'ASBL représentée par les administrateurs désignés par le prince Laurent. À cela, vous ne répondez pas!

 

Mais je crois savoir – et c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir la liste des entreprises qui a été remise au moment de votre rencontre avec le premier ministre libyen – qu'il y a des entreprises qui étaient pourtant détentrices de titres judiciaires qui ont fait condamner l'État libyen pour des créances impayées, qui n'ont pas pu faire valoir, par votre canal, leurs revendications.

 

Curieusement, d'autres entreprises qui, elles, n'avaient pas de titres judiciaires, ont pu faire valoir leurs créances parce que l'ambassadeur a été plus vigilant. Il reste encore à clarifier les critères selon lesquels la liste a été établie par vos services (pas par vous-même) pour savoir qui a pu faire valoir ses droits de créances auprès des autorités libyennes. Je demanderai les détails par voie de question écrite. Je vous en remercie.

 

06.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je m'intéresse à ce dossier depuis plus d'un an. J'essaie par des questions multiples et précises d'y voir clair dès lors qu'un rapport de l'ONU de septembre indique que ce qu'a fait la Belgique – en tout cas pour ce qui concerne la libération des intérêts – était contraire à la résolution des Nations Unies et au règlement européen, et était inquiétant quant aux bénéficiaires.

 

Ce n'est pas la première fois que je vous interroge – la première fois vous m'avez renvoyé au ministre des Finances – sur les entreprises belges pour lesquelles vous êtes intervenu. Vous donnez certaines réponses, mais pas toutes, comme à chaque fois. Vous n'avez pas répondu pas à ma dernière question relative au traitement différencié à l'égard de l'ASBL GSDT, qui a été citée, et que vous ne justifiez pas. Pour ma part, de façon très calme mais également tenace, je continuerai à poser des questions au ministre des Finances, à la Trésorerie et à vous-même, dès lors que vous n'avez pas répondu à cette dernière question.

 

Je disais dans mon introduction que je regrettais que le premier ministre n'ait pas accepté de répondre à M. Maingain, comme ce dernier le souhaitait. J'estime qu'il en va de la responsabilité de l'ensemble du gouvernement de donner toutes les informations. Peut-être éviteriez-vous alors des questions et des articles qui vous embêtent si, dès le départ, vous donniez toutes les informations au Parlement. Il est possible de travailler de façon plus transparente et démocratique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° P3248)

- M. Dirk Janssens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° P3249)

- Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° P3251)

- Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° P3250)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. P3248)

- de heer Dirk Janssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. P3249)

- mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. P3251)

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. P3250)

 

07.01  Daniel Senesael (PS): Madame la ministre, après avoir imposé à la Fédération Wallonie-Bruxelles un filtre d'accès aux études de médecine et de dentisterie, vous lui imposez à présent un verrou supplémentaire, cette fois au terme de la formation.

 

Pour accéder aux stages et obtenir son numéro INAMI, l'étudiant devra ainsi disposer de ce que vous appelez une "attestation de contingentement" et, ce, pour faire respecter les fameux quotas que vous avez fixés de façon totalement arbitraire. Madame la ministre, dois-je rappeler l'avis cinglant du Conseil d'État à ce égard, qui parle d'un "système incohérent pouvant aboutir à un recul de l'offre médicale par rapport aux besoins des habitants"?

 

La saga des numéros INAMI se poursuit donc dans un climat délétère, où vous continuez à fixer comme bon vous semble et de manière tout à fait incohérente les règles du jeu, toujours accompagnées de conséquences désastreuses pour les étudiants qui auront réussi les six années d'études, mais qui ne pourront pas exercer la médecine. Du reste, elles le seront également pour les patients, particulièrement pour les patients francophones de ce pays qui connaîtront plus de difficultés à se faire soigner.

 

Madame la ministre, c'est incohérent, inacceptable, et même irresponsable, ce d'autant plus que la pénurie est devenue réalité dans près d'une commune wallonne sur deux, qu'aucune limitation de numéro INAMI n'a été établie pour les médecins formés à l'étranger et qu'en 2016, 36 % des médecins ayant obtenu un numéro INAMI en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient diplômés à l'étranger.

 

Madame la ministre, je vous poserai trois questions. Que dites-vous aux étudiants qui veulent se lancer dans les études de médecine ou qui se trouvent en plein cursus? Qu'ils aillent se former ou poursuivre leur formation à l'étranger, pour revenir ensuite en Belgique et obtenir sans problème un numéro INAMI? Que dites-vous aux hôpitaux qui cherchent des médecins? Qu'ils fassent appel à des médecins étrangers, parfois moins bien formés? Que dites-vous aux patients qui ne trouvent pas de généralistes ou qui n'obtiennent pas rapidement de rendez-vous chez un spécialiste? Qu'ils prennent leur mal en patience, en espérant que leur état de santé ne se dégradera pas? J'attends vos réponses avec impatience, madame la ministre.

 

07.02  Dirk Janssens (Open Vld): Mevrouw de minister, ik heb dezelfde vraag met een andere insteek. De nieuwe wetgeving met betrekking tot de contingentering van de RIZIV-nummers kwam vorig jaar tot stand, na een politiek compromis in de federale regering. De federale overheid zou studenten die bij het begin van deze legislatuur al gestart waren met een opleiding geneeskunde, een RIZIV-nummer toekennen, zodat de geleverde inspanningen en investeringen niet verloren zouden gaan. Daartegenover stond dat de in overtal toegekende RIZIV-nummers uit het verleden zouden worden weggewerkt door een lissagesysteem op de quota. De Franse Gemeenschap zou de instroom van studenten beperken tot het niveau van de quota en de federale overheid zou met de contingenteringsattesten een stok achter de deur hebben.

 

Vandaag stellen we echter vast dat de instroom van studenten in Wallonië ook dit jaar veel groter is dan de quota. Daardoor zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet elke student geneeskunde zijn stage kunnen aanvatten en een RIZIV-nummer kunnen verkrijgen. Voor de betrokken studenten en hun ouders is dat dramatisch.

 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zonder enige twijfel bij de Franse Gemeenschap. Graag vernam ik dan ook hoe u het probleem structureel zult aanpakken.

 

07.03  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, u hebt het hier nu nog eens gehoord van de PS: u moet zich verantwoorden tegenover al die arme studenten die weer in onzekerheid aan die studies zijn begonnen, want het is uw schuld. Neen, het is niet uw schuld, mevrouw de minister; het is nog maar eens de schuld van de Franse Gemeenschap. Al 21 jaar aan een stuk zorgt men er zelf voor dat de studenten met een verschrikkelijke onzekerheid hun studie moeten beginnen. Laten we de verantwoordelijkheid even op de juiste plaats leggen.

 

Mevrouw de minister, los daarvan was ik er ten zeerste over verheugd om in uw beleidsnota te lezen dat u het goede akkoord, dat er met veel moeite is gekomen onder de huidige regering, zult betonneren door de invoering van zogenaamde contingenteringsattesten. Die zullen ervoor zorgen dat studenten zelfs niet aan een stage kunnen beginnen zonder die attesten. De attesten zullen in aantal overeenkomen met het quotum aan RIZIV-nummers dat voor dat jaar bepaald is.

 

Op zich ben ik daar blij mee, maar het is natuurlijk erg dat het zo ver moest komen. De onwil, de onkunde en het politieke cynisme op de kap van de Franstalige studenten van PS-minister Jean-Claude Marcourt zijn zo groot dat u het evenwichtige akkoord, dat hem zeer duidelijk werd toegelicht, op dit moment verder moet betonneren.

 

Wij steunen die aanpak, mevrouw de minister, evenwel met een niet onbelangrijke maar. Ik las in uw beleidsnota - ik heb nog geen antwoord kunnen krijgen op mijn vragen daarover - dat u de maatregel wilt laten ingaan voor de studenten die volgend jaar aan de studie beginnen. Daar kan onze fractie u niet in volgen. De regels waren zeer duidelijk voor de heer Marcourt. Wat mij betreft, moet u het KB, dat u nog dit jaar zult indienen, in die zin aanpassen. De maatregel moet al gelden voor de studenten die dit jaar zijn begonnen. Mijn hart breekt voor de studenten in overtal, maar dat is niet meer onze verantwoordelijkheid.

 

Onze fractie vraagt alvast of u de maatregel in die zin zult aanpassen. Ik zou graag van u horen of u dat inderdaad zult doen.

 

07.04  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, votre note de politique générale a révélé que vous alliez prendre un arrêté royal verrouillant la sortie et éliminant le surplus, à la fin de leur parcours, des étudiants en médecine et en dentisterie malgré la réussite de leurs études. Je vous ai longuement interrogée à ce sujet en commission et nous avions prévu que vous viendriez y répondre la semaine prochaine.

 

Ceci étant, ce qui m'interpelle prodigieusement dans votre attitude, c'est d'une part que vous continuiez à balayer d'un revers de la main les données objectives de santé publique par rapport aux pénuries: délais d'attente chez certains spécialistes, pénurie au niveau des communes de médecins généralistes - singulièrement en Région wallonne mais la Région bruxelloise est également touchée. D'autre part, les données des pyramides des âges des médecins sont extrêmement interpellantes puisque plusieurs centaines de médecins généralistes vont s'en aller.

 

Ce qui m'interpelle également, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord avec M. Marcourt, votre réaction est d'annoncer une mesure dure et brutale sur les étudiants en fin de cursus, en interdisant même aux maîtres de stage de pouvoir les former.

 

Enfin, plus interpellant encore, en septembre dernier, quand vous avez découvert et pris connaissance des résultats de l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie, vous avez à ce moment-là annoncé une concertation avec les Communautés. Or, ici, vous annoncez clairement, dans votre note de politique générale, que vous prenez unilatéralement un arrêté royal qui sanctionne les étudiants en fin de parcours. C'est donc inacceptable comme attitude. Je trouve cela irresponsable et particulièrement incorrect par rapport à votre annonce de septembre dernier.

 

Madame la ministre, je vous demande trois choses. La première, c'est du respect pour les étudiants qui terminent leurs études. Le fait qu'ils ne puissent plus poursuivre leur formation après avoir réussi six années d'études de médecine et de dentisterie est un véritable gâchis pour les étudiants mais également pour leurs parents. Deuxièmement, je vous demande de la considération pour les données de santé publique que l'on connaît et qui sont objectives en matière de pénurie. Troisièmement, je vous demande un minimum de responsabilité et de cohérence par rapport à vos propos de septembre dernier. Vous aviez annoncé une concertation. Faites-la avec les Communautés et singulièrement au niveau de la Conférence interministérielle plutôt que de décider d'une mesure brutale de manière unilatérale! J'ose espérer que, sur ces trois engagements, vous pourrez répondre positivement.

 

07.05 Minister Maggie De Block: Dank u voor uw vragen, mijnheer Senesael, mevrouw Fonck, mevrouw Van Peel en mijnheer Janssens.

 

Ik wil eerst en vooral in herinnering brengen dat de quota gedurende meer dan 20 jaar niet werden gerespecteerd door de Franse Gemeenschap, met alle gevolgen van dien voor de studenten. De studenten die hun studies geneeskunde al hadden aangevat voor het begin van deze legislatuur, bevonden zich daarom direct in een zeer onzekere situatie. De attesten die gegeven konden worden, de zogenaamde RIZIV-attesten, waren uitgeput. Ik had nog niet eens mijn eed afgelegd of er waren twee crisissen: de ebolacrisis en de studentencrisis. De regels waren nochtans goed bekend. Het ging op dat moment dus inderdaad om onverantwoord gedrag.

 

C'est pourquoi je me suis engagée, avec le gouvernement, à permettre l'accès à la profession à cet important groupe d'étudiants, à la condition que le problème ne se pose plus.

 

Grâce à cette disposition conditionnelle qui a permis l'année dernière et cette année de délivrer de nombreuses attestations universitaires, largement supplémentaires par rapport à ce que les quotas prévoyaient, y compris pour la Communauté flamande, un grand nombre de jeunes médecins arrive sur le marché du travail.

 

La double cohorte, dont il a été question presque chaque semaine ici, qui a reçu une réponse difficile mais efficace, est également responsable de l'amélioration du nombre d'étudiants sur le point d'entrer sur le marché du travail.

 

In het verleden werd in Wallonië de keuze gemaakt om veel minder huisartsen dan specialisten op te leiden. Het gevolg was inderdaad een penurie aan huisartsen in de kleine dorpen. Het gevolg was ook een enorme overvloed aan sommige specialiteiten, maar daar wordt niet over gepraat. Het gaat om mensen die twaalf jaar gestudeerd hebben en nauwelijks hun boterham kunnen verdienen. Dat is schandalig.

 

Tout ceci appelle quand même à nuancer la communication faite sur la pénurie de médecins.

 

Collega's, het is er mij om te doen absoluut te vermijden dat artsen in opleiding in de toekomst in zo'n situatie terechtkomen. Daarom werd er ook besloten om in de wet een veiligheidsgrendel in te bouwen op het federale bestuursniveau. In de Kamer werd dan ook de wet van 22 maart aangenomen. Artikel 92 van de wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen werd daarmee aangepast. In de memorie van toelichting wordt het principe van de veiligheidsgrendel duidelijk toegelicht. Er werd een tweede lezing gevraagd en wij hebben dus twee besprekingen gehad. Ook in de plenaire vergadering werd er een uitvoerige bespreking aan gewijd.

 

On dit que ceci vient soudainement dans la note de politique générale, en fin de législature, et qu'un nouvel arrêté royal sera pris.

 

De uitvaardiging van het KB heeft er altijd in gestaan; dat was voorspeld. Het was namelijk de grendel, waarover ik destijds zei die hopelijk nooit nodig te hebben, omdat de quota vanaf dan gerespecteerd zouden worden, ook in de Franstalige Gemeenschap.

 

Wij moeten die discussie nu voeren. Wij moeten niet tot 2024 of 2025 wachten om dan opnieuw met de rug tegen de muur te staan en een hele cohorte studenten te zien afstuderen die niet aan de slag kunnen met een RIZIV-nummer. Er is duidelijk gezegd dat de federale quota in de toekomst wel gerespecteerd moeten worden, door alle partijen.

 

De plus, pour garantir au mieux que les filtres instaurés dans les Communautés débouchent sur un afflux correct dans la formation, un groupe de travail chargé d'élaborer un protocole d'accord a déjà été mis en place au sein de la Conférence interministérielle.

 

Die besprekingen zetten wij dus voort. Het gaat erom een consequent beleid te voeren om de fouten die in het verleden werden gemaakt, waarvan inderdaad de studenten en hun families slachtoffer waren, te vermijden. Dat is een moedige beslissing; dat is verantwoord beleid. Al de rest is prietpraat.

 

Daarenboven nemen wij maatregelen ter beperking van de instroom van buitenlandse studenten, weliswaar met inachtname van de geldende Europese wetgeving. De maatregelen die wij in dat verband hebben genomen, zijn opgenomen in het ontwerp van sokkelwet, dat in de regering al voorligt en dat volgende week in de Kamer ingediend zal worden. Op dat moment kunnen wij de discussie voortzetten.

 

Mais si on parle d'irresponsabilité, je pense qu'on sait où elle se trouve!

 

07.06  Daniel Senesael (PS): Madame la ministre, vous parlez de non-respect de la Communauté française. Dois-je vous rappeler qu'il est incontestable que le Forem classe la médecine générale dans les métiers en pénurie et qu'on recrute des médecins à l'étranger à tour de bras?

 

Madame la ministre, oui, vous allez encore mettre vos exigences et celles de la N-VA sur la table. Et oui, les francophones n'auront qu'à s'y plier une fois encore!

 

Madame la ministre, notre système contingentant l'accès à l'exercice de la médecine et la dentisterie est purement et simplement aberrant. Au lieu de supprimer ou, à tout le moins, de revoir ce numerus clausus, vous en avez fait un système plus désastreux encore. Prenez exemple sur votre collègue française et osez remettre en cause ce système qui est un véritable gâchis humain!

 

Enfin, madame la ministre, faites marche arrière et soyez responsable. Je dis stop à l'incohérence et stop à l'irresponsabilité, à votre irresponsabilité!

 

07.07  Dirk Janssens (Open Vld): Mevrouw de minister, wij steunen uw aannpak vanzelfsprekend volledig.

 

Ik onthoud vier dingen uit uw antwoord.

 

Ten eerste, de Franse Gemeenschap draagt een grote verantwoordelijkheid in de aangehaalde problematiek.

 

Ten tweede, de wet die vorig jaar werd goedgekeurd, bevat alle instrumenten om te komen tot een structurele oplossing voor het probleem en wij zullen die wet toepassen.

 

Ten derde, u zult in de interministeriële conferentie werken aan een protocolakkoord, om ervoor te zorgen dat de filter voor de beperking van de instroom van studenten effectief zal gebruikt worden.

 

Ten vierde, u neemt initiatieven om de toestroom van studenten van buiten de EU in te dijken.

 

Op die manier kan er inderdaad tot een structurele oplossing gekomen worden en ik druk de hoop uit dat in de problematiek uiteindelijk iedereen - en ik bedoel echt iedereen - zijn verantwoordelijkheid zal nemen, anders zal er slechts één slachtoffer zijn, namelijk de student geneeskunde.

 

07.08  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer Senesael, het is niet de eerste keer, maar u moet zich schamen voor dat theater. U moet zich schamen voor dat politiek theaterspelletje op kap van uw eigen studenten in Wallonië en op kap van de Vlaamse belastingbetaler, die al uw zever moet betalen. U moet zich schamen.

 

Het is simpel, het is al 20 jaar heel simpel. Voer nu eindelijk eens een filter in met een numerus fixus, net als in Vlaanderen reeds 20 jaar bestaat. Los uw eigen problemen op. En als u dat niet kunt, geeft u ons gewoon een argument extra om volksgezondheid eindelijk te splitsen. Voor dat laatste dank ik u. (Luid protest)

 

07.09  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je n'aborderai pas ici le problème des pénuries, vous en discuterez, si vous le voulez, en Conférence interministérielle. Mais si vous êtes convaincue qu'il faut limiter l'offre, ce qui est de plus en plus contesté – regardez ce qui se passe en France! –, vous devrez alors intégrer d'une manière ou d'une autre les étrangers dans les quotas.

 

Vous nous expliquez que les stages comportent un risque mais c'est portes et fenêtres ouvertes depuis des années! En 2015, par exemple, il y a eu plus de médecins et dentistes formés en Europe qui ont reçu un numéro INAMI que nos propres étudiants qui ont réussi du côté francophone en Belgique! Trouvez-vous cela normal? C'est une discrimination à l'envers et, par ailleurs, cela balaye d'un revers de la main tous les arguments que vous pouvez utiliser en la matière.

 

Je m'étonne aussi de votre réaction lorsqu'il y a un surplus par rapport aux quotas. C'est étonnant car, l'année dernière, vous n'y aviez pas du tout réagi. En l'occurrence, évidemment, c'est parce qu'il y avait un sous-nombre par rapport aux quotas! Excusez-moi de vous préciser ici que vous faites deux poids deux mesures dans votre réaction, quand cela vous intéresse.

 

Vous avez décidé de manière unilatérale d'activer cet arrêté royal. Vous décidez donc vous-même de casser les jeunes qui ont réussi médecine et dentisterie. J'estime que la situation est surréaliste! Quand on voit ce que vous faites avec les Européens, vous cassez nos jeunes francophones belges et, en sus, vous le faites contrairement à votre engagement, pris en septembre dernier, de tenir une concertation. Je ne peux dès lors vous dire qu'une chose madame la ministre: inscrivez en urgence ce point à la prochaine Conférence interministérielle Santé!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Fin des questions orales.

 

Collega's, wij gaan de vergadering 10 minuten schorsen. Na de schorsing beginnen wij met de behandeling van de twee moties van de heer Calvo.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 22 november 2018 om 18.12 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 22 novembre 2018 à 18.12 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.02 uur.

La séance est levée à 18.02 heures.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.