Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 20 december 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 20 décembre 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt hervat om 18.40 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est reprise à 18.40 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Geen / aucun.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Annick Lambrecht, Vanessa Matz, Evita Willaert, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Zuhal Demir, zwangerschapsverlof / congé de maternité.

 

01 Ordre du jour

01 Agenda

 

Collega's, ik moet u om te beginnen allemaal bedanken voor het geduld dat u hebt gehad en voor de constructieve samenwerking van de meerderheids- en oppositiefracties. Vermits hier niemand aanwezig is die niet tot een erkende fractie behoort, weet u dus dat er een akkoord is om morgen al in de commissie het werk over de vennootschapsbelasting aan te vatten. Vrijdagmorgen om 10 uur zullen wij ook een plenaire vergadering houden over hetzelfde voorstel.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 21 décembre 2017 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 21 december 2017 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.41 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.41 uur.

 

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.